Tjänster

Vi är en av de mest erfarna rådgivningsfirmorna för tjänstebolag tack vare våra väletablerade kundrelationer och många års arbete inom en rad tjänstebranscher. Vårt team har en djupgående förståelse för hur värdet av tjänsteverksamheter bäst utvecklas och kommuniceras.

Vi har djupgående expertis inom dessa subsektorer

 • Byggtjänster
 • Finansiella tjänster
 • Bemanning, utbildning och rekrytering
 • Industri- och miljötjänster
 • Logistik och varuförsörjning
 • Professionella tjänster

Ta kontakt med våra sektorspecialister

 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • Vi är nöjda med beslutet att ha Livingstone på vår sida i detta, de har bidragit med värdefulla råd och stöd i alla faser, från planering och förberedelser till slutförhandlingar. De har varit genomgående kunniga, strategiska och professionella.
  Allan Hallén, VD, iBiz Solutions
 • Det har varit en intensiv period där vi är nöjda med beslutet att ta hjälp av en rådgivare som har erfarenhet av den här typen av arbete. Som entreprenörer kunde vi inte riktigt föreställa oss omfattningen på processen och hur viktigt det är att den drivs på ett professionellt sätt, både för att utvärdera köparna och självklart att försöka maximera villkoren. Livingstone har visat stor förmåga på bägge två och dessutom skapat ett stort intresse för bolaget och, inte minst, varit ett kul gäng att arbeta med.
  Lars Bengtsson, VD, Bergfalk
 • Livingstones team har guidat mig igenom ett antal utmaningar som uppkommit under processens gång. Det har varit tryggt att ha deras erfarenhet och förhandlingsexpertis på min sida, och jag uppskattar verkligen att de samtidigt varit lyhörda för vad som varit viktigt för mig.
  Per-Olof Ekberg, ägare, PCS Modulsystem
 • Livingstones team har bidragit med avgörande råd, kunskap och stöd avseende struktur och kommersiella villkor. För Tata Technologies som ett globalt bolag, är en lokalt specialiserad rådgivare ovärderlig.
  Nick Sale, VD Europa, Tata Technologies
 • Vi har med hjälp av Livingstone haft en bra dialog med Uppländskas ägare genom hela processen. Vi uppskattar att Livingstones team har tagit fasta på det som varit viktigt för oss under processens gång och i bildandet av den nya gruppen.
  Håkan Lind, delägare i Bellmans, Bellmans
 • Vi uppskattade Livingstones förståelse för vår verksamhet och våra styrkor. Teamet var bra på att lyssna och gav ärliga råd genom hela processen, vilket var ett viktig stöd för att kunna ta ett informerat beslut om den slutgiltiga köparen.
  Tomas Lind, styrelseordförande, Tommy Nordbergh
 • Vi är otroligt nöjda med hur Livingstone hanterat processen och mött våra förväntningar. GoExcellent blir nu del av ett globalt bolag med kapacitet att hantera den snabba utvecklingen inom customer experience. Webhelps innovationsförmåga och kundkännedom kommer att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden.
  Terje Andreassen, VD, GoExcellent

Artiklar och rapporter