Nordiska TeleComputing förvärvar Karlstad-baserade integrationsspecialisten iBiz Solutions

 • mar 2018
 • Media & Teknologi
 • Säljrådgivning
 • Sverige
 • Cross-Border Europa
 • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
iBiz Solutions, a leading systems integration and IT Services provider, has been acquired by TeleComputing.

Livingstones Media & Technology-team har agerat rådgivare till iBiz Solutions vid försäljningen till TeleComputing. Transaktionen är resultatet av en strukturerad försäljningsprocess där Livingstone identifierat köpare som erbjuder rätt förutsättningar för iBiz fortsatta expansion.

iBiz Solutions tillhandahåller integrationsstrategi och integrationstjänster till stora och medelstora företag och organisationer i Sverige och Norge, så som Scandic, Olav Thon Group, Sandvik, Felleskjøpet och AlfaLaval. Huvudkontoret ligger i Karlstad, och företaget har även kontor i Stockholm, Gävle och Oslo. Bolaget har drygt 50 anställda och omsättningen uppgick till 63 miljoner kronor under 2017.

TeleComputing ingår avtal om att förvärva iBiz Solutions. TeleComputing förstärker därmed sin tjänsteportfölj med en omfattande integrationskompetens, vilket går i linje med bolagets rådgivningsstrategi och starka erbjudande kring hybrida molnlösningar. Befintliga och potentiella kunder till båda bolagen får därmed tillgång till ett bättre serviceerbjudande.

– Från iBiz sida känner vi att vi hittat en riktigt bra partner för vår fortsatta utveckling. Vi är nöjda med beslutet att ha Livingstone på vår sida i detta, de har bidragit med värdefulla råd och stöd i alla faser, från planering och förberedelser till slutförhandlingar. De har varit genomgående kunniga, strategiska och professionella, säger Allan Hallén, VD på iBiz Solutions.

TeleComputing-koncernen är en leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden som levererar marknadsledande lösningar inom IT-drift, molntjänster, outsourcing och IaaS- och PaaS-tjänster (Infrastructure and Platform as a Service). Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 2 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden.

– I takt med att tekniker som maskininlärning, artificiell intelligens och Internet of Things blir allt vanligare, höjs kraven på kontroll av integrationer, vilket i sin tur skapar behov av rådgivning och alltmer komplexa IT-lösningar. Den här affären är ett exempel på hur etablerade leverantörer av datakapacitet, nätverk och drift kan ta sig uppåt i värdekedjan genom att förflytta verksamheten mot integrationslösningar och rådgivning, säger Christopher Fägerskiöld, Partner på Livingstone.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare till iBiz Solutions under försäljningsprocessen.


Dela sidan

 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • Vi är nöjda med beslutet att ha Livingstone på vår sida i detta, de har bidragit med värdefulla råd och stöd i alla faser, från planering och förberedelser till slutförhandlingar. De har varit genomgående kunniga, strategiska och professionella.
  Allan Hallén, VD, iBiz Solutions

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser