Livingstone rådgivare vid försäljningen av nordiska kundserviceleverantören GoExcellent till franska Webhelp

 • jun 2016
 • Tjänster
 • Säljrådgivning
 • Sverige
 • Cross-Border Europa
 • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstone har agerat rådgivare till GoExcellent i en bred internationell försäljnings-process där Webhelp med delägaren KKR förvärvar aktierna i GoExcellent. Genom förvärvet etablerar Webhelp sig i Norden och kan därmed erbjuda sina tjänster på ytterligare fyra språk.
GoExcellent är en ledande nordisk kundserviceleverantör och har 1 700 anställda i Danmark, Finland, Norge och Sverige som erbjuder kundservicelösningar till en attraktiv kundbas av både nordiska och internationella företag. Bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren och omsatte 740 miljoner kronor 2015.

GoExcellent förvärvas av Webhelp, en global leverantör av business process outsourcing tjänster med huvudkontor i Paris och som i och med förvärvet har 35 000 anställda i 27 länder. Förvärvet är i linje med bolagets strategi för geografisk expansion, vilken har möjliggjorts med hjälp av den nya delägaren KKR. Webhelp väntas i och med förvärvet ha en omsättning om en miljard dollar 2016.

”Vi är otroligt nöjda med hur Livingstone hanterat processen och mött våra förväntningar. GoExcellent blir nu del av ett globalt bolag med kapacitet att hantera den snabba utvecklingen inom customer experience. Webhelps innovationsförmåga och kundkännedom kommer att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden” säger Terje Andreassen, VD på GoExcellent.

”GoExcellent är ett välskött svenskt entreprenörsbolag med en mycket attraktiv kundbas. Vi har återigen erfarit internationellt intresse i en konkurrensutsatt process med både finansiella och industriella investerare.” säger Kenneth Westlund, Partner på Livingstone.

Förvärvet slutförs i augusti 2016.


Dela sidan

 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • Vi är otroligt nöjda med hur Livingstone hanterat processen och mött våra förväntningar. GoExcellent blir nu del av ett globalt bolag med kapacitet att hantera den snabba utvecklingen inom customer experience. Webhelps innovationsförmåga och kundkännedom kommer att ytterligare stärka vår position på den nordiska marknaden.
  Terje Andreassen, VD, GoExcellent

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser