CSR

På Livingstone säger vi att vi är lokalt förankrade och internationellt integrerade. Det gäller inte bara i vårt affärsarbete, utan även inom ansvarsfullt företagande.

Vi är angelägna att stödja initiativ i linje med vår värdegrund. På lokal nivå på de olika platser i världen där våra team är baserade engagerar sig Livingstone gärna i sponsring och aktiviteter inom olika välgörenhetsprojekt och, som i Sverige, lokala idrottsföreningar.

På internationell nivå driver vi sedan ett antal år tillbaka The Livingstone Foundation, som finansierar och främjar utbildning och tillgång till rent vatten söder om Sahara i Afrika. Medlemmar från vårt team besöker de olika projekten ett par gånger per år och ser så vi gör tillräckliga framsteg och identifierar nya behovsområden där vi kan bidra.

Project Luangwa

Inom projekt Luangwa arbetar stiftelsen nära lokala organisationer för att stödja deras projekt för utbildning och vattentillgång. Livingstone har byggt och fortsätter att vidareutveckla en grundskola för fler än 500 barn. Vi finansierar både lärare och undervisningsteknik, samt stipendier för begåvade barn från extraordinärt fattiga förhållanden, som möjliggör fortsatt skolgång för dem.

För att motarbeta arbetslöshet och skapa möjligheter till arbete, samarbetar vi också nära med yrkesskolan Chikowa Youth Development Center. Där har vi finansierat utbyggnaden av deras jordbruksprogram, så att de kan utbilda fler samtidigt. Vidare har vi bidragit till att skolan kan sälja det eleverna odlar, vilket utgör ett steg mot att göra skolan självförsörjande.

Stiftelsen finansierar borrning av nya brunnar i avlägsna områden tillsammans med den lokala borrfirman Makolekole, vilket frigör barnens tid från den dagliga sysslan att hämta vatten.

Mer om The Livingstone Foundation


Dela sidan

Mer om vilka vi är