Flyg, försvar och säkerhet

Livingstone har en utmärkt meritlista som rådgivare både åt stora bolag och oberoende teknikverksamheter som betjänar flyg-, försvars- och säkerhetsmarknaderna i Europa och Nordamerika. Bland kunder och motparter som vi nyligen har arbetar för ingår bland annat Babcock, Cobham, Ultra Electronics och QinetiQ.

Försvar och säkerhet förblir en högst attraktiv investeringsmarknad, och grogrund för de mest innovativa tekniktjänsterna. Med en dynamisk global, lokal och virtuell hotbild är många teknikområden, inklusive programvara för säker kommunikation och cybersäkerhet, hemmamarknader för några av de mest attraktiva och spännande verksamheterna i världen, och här syns en mycket stark konsolideringstrend.

Den globala flygmarknaden är i nuläget mycket attraktiv med en jämn tillväxt inom efterfrågan från passagerarna, starkt upptag inom större nya civila plattformar från både Airbus och Boeing, samt tillkomsten av nya material och tillverkningsprocesser som driver starkare orderböcker och konsolidering inom leveranskedjan. På flygmarknaden är Livingstone regelbundet rådgivare vid viktiga transaktioner inom hela spektrumet av teknik och tillverkning, leveranskedjehantering och distribution samt konsulttjänster till flygsektorn, vilket ger oss ett unikt helhetsperspektiv på den här spännande marknaden.