Säkerhetsbolaget RCO har förvärvats av Novax

Svensk marknadsledare säkrar partner för nordisk expansion
RCO

Arctos Corporate Finance har varit rådgivare vid försäljningen av RCO, en ledande leverantör på den svenska marknaden inom nyckelfri låsning. RCO har sålts till Novax som i och med detta blir ägare till 60 procent i bolaget. Novax är Axel Johnson AB:s helägda investeringsbolag.

RCO utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och lösningar inom elektronisk nyckelfri låsning för hem och företag. RCO har under de senaste åren etablerat sig som en ledande leverantör i Sverige. Bolaget har två dotterbolag, RCO Security AB, verksam på den svenska marknaden, samt det nyligen startade RCO Security Oy, verksam på den finska marknaden. Huvudkontor ligger i Järfälla med Lars Mattsson, Göran Pettersson samt Lars-Åke Lidén som nuvarande ägare.

Arctos har bistått RCO i försäljningsprocessen och har i samband med detta förberett verksamheten för en process genom att tydliggöra bolagets styrkor och dolda värden.
– Vi har gjort en gedigen köparanalys och tittat på såväl finansiella som industriella köpare. Allt för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt med såväl nöjda säljare som köpare, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.

Köparen är Novax, Axel Johnson AB:s helägda investeringsbolag. Novax affärsidé är att gå in som hel- eller delägare i företag med tydlig tillväxtpotential. Novax fokuserar främst på företag inom detalj- och servicehandeln, tjänstesektorn, varumärken samt business to business handel. I det här fallet blir Novax ägare till 60 procent i RCO. Resterande 40 procent äger Lars Mattsson, Göran Pettersson samt Lars-Åke Lidén tillsammans.

-Intresset har varit väldigt stort och därför går den här försäljningen till historien som en av våra snabbast genomförda, mycket tack vare det gedigna förarbetet vi utfört. RCO är ett starkt företag med god lönsamhet. Med Novax som delägare tillförs bolaget viktig strategisk kompetens för att de på sikt ska kunna uppnå en marknadsledande position, menar Thomas Karlsson.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser