NCC has acquired OKK

  • jun 2012
  • Tjänster
  • Köprådgivning
  • Sverige
  • Cross-Border Europa
  • FÖRETAGSFÖRVÄRV

Livingstone har agerat rådgivare till NCC AB (publ) vid förvärvet av den norska byggentreprenören OKK Entreprenør AS. Ett förvärv som tydligt visar på vikten av att välja en rådgivare med ett väl fungerande globalt nätverk för kunder med internationella tillväxtstrategier, enligt Thomas Karlsson, VD på Livingstone.

NCC Construction i Norge har tecknat avtal om förvärv av den norska byggentreprenören OKK Entreprenør AS. OKK:s kärnverksamhet är produktion av bostäder och kommersiella fastigheter. OKK är främst verksamt i Oslo och Drammenområdet. OKK omsätter årligen cirka 1 Mdr SEK och bolaget har ca 350 anställda. Förvärvet av OKK ligger i linje med NCC:s uttalade tillväxtstrategi.

Förvärvet av OKK ger NCC en bättre geografisk utgångspunkt och skapar förutsättningar för framtida tillväxt i områden med hög befolkningstillväxt. Dessutom kompletterar förvärvet även NCC:s befintliga kompetens inom bostadsproduktion, renovering och byggservice.

Förvärvets genomförande förutsätter godkännande av Norska konkurrensverket samt sedvanliga villkor.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser