Livingstone rådgivare till KAMIC Group i avyttringen av Inteno till Accent Equity

 • apr 2016
 • Media & Teknologi
 • Säljrådgivning
 • Sverige
 • AVYTTRING

Livingstone har agerat rådgivare till KAMIC Group i samband med försäljningen av Inteno Broadband Technology AB till Accent Equity. Inteno är en ledande utvecklare av innovativa gateway-produkter med tillhörande mjukvarulösningar.

Inteno har under de senaste åren uppvisat en stark finansiell utveckling och omsätter idag cirka 350 miljoner kronor. Bolaget säljer egenutvecklade gateways, samt mjukvarulösningar som kan användas på Intenos, likväl som konkurrenters, hårdvaruprodukter. Genom högkvalitativa produkter och lösningar, ett stort tekniskt kunnande samt lång erfarenhet inom branschen, har Inteno lyckats etablera en ledande position på den nordiska marknaden.

– Inteno är ett välskött bolag med en stark marknadsposition och stor potential. Dock ligger Intenos nuvarande och framtida affär lite utanför vårt fokusområde. Försäljningen av Inteno är ett steg i vår strategi att fokusera på färre bolag och samtidigt skapa en finansiell flexibilitet för framtida strategiska förvärv, säger Fredrik Celsing, VD på KAMIC Group.

– Med en unik position i ett snabbföränderligt kommunikationssegment är Inteno väl positionerade att dra nytta av utvecklingen inom Internet of Things. Det finns en potential för såväl organiska och förvärvsinriktade tillväxtinitiativ för att stärka Intenos marknadsposition utanför Norden, säger Niklas Sloutski, VD på Accent Equity Partners.

Livingstone har agerat rådgivare till KAMIC Group genom transaktionen och bistått från förberedelser, till marknadsföring, förhandling och strukturering av transaktionen.

– Vi är mycket nöjda med hur Livingstone hanterat processen. Kombinationen av att ge rätt strategisk rådgivning och att leda processen med en imponerande känsla för detaljer har varit viktiga delar för att slutföra denna transaktion, säger Fredrik Celsing.

– Försäljningen av Inteno är ytterligare en milstolpe i arbetet att fortsätta stärka vår position som en ledande internationell rådgivare inom den nordiska media- och tekniksektorn. Processen har tydligt visat på vår kapacitet att nyttja Livingstones internationella infrastruktur för att leverera värde och hitta rätt köpare för Intenos nästa tillväxtresa säger Anders Jacobson, Partner på Livingstone.

– Vi gick ut till ett brett spektrum av potentiella köpare världen över, eftersom vi såg att Intenos skalbara mjukvaruplattform hade global potential. Detta, tillsammans med bolagets ledande regionala marknadsposition, gjorde Inteno till ett attraktivt förvärvsobjekt för såväl större multinationella strategiska köpare, som för regionala och globala finansiella investerare, avslutar Anders Jacobson.


Dela sidan

 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • Vi är mycket nöjda med hur Livingstone hanterat processen. Kombinationen av att ge rätt strategisk rådgivning och att leda processen med en imponerande känsla för detaljer har varit viktiga delar för att slutföra denna transaktion.
  Fredrik Celsing, ordförande och VD, KAMIC Group

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser