Lectrus Corporation har förvärvats av AZZ Incorporated

  • apr 2018
  • Industri
  • Säljrådgivning
  • USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstones Industrial-team har agerat rådgivare till Lectrus Corporation vid försäljningen till AZZ Incorporated (NYSE: AZZ). Livingstone agerade som exklusiv finansiell rådgivare.

Lectrus är en ledande leverantör av integrerade elektromekaniska kapslingssystem. Med en global och diversifierad kundbas tjänar Lectrus olika marknader som olja & gas, petrokemi, energiproduktion, alternativa bränslen samt kraftöverföring & distribution.

AZZ är en global leverantör av industritjänster, specialutrustning och tekniska lösningar för produktion, överföring och distribution av energi.

– Lectrus kommer att utöka vår marknadsnärvaro och bidra till vårt mål att stärka vår marknadsposition inom anpassade metallhöljen och relaterad elektrisk integration till verktygs-, industri- och OEM-kunder, kommenterade Ken Lavelle, chef för affärsområde elektroteknik på AZZ.
– Vi ser fram emot att addera Lectrus och Chattanooga-verksamheten till vår elektrotekniska verksamhet, fortsatte Levelle.

– Den modulära kapslingssektorn är vid en viktig brytpunkt. Finansiellt starka aktörer kan dra nytta av en period av marknadskonsolidering, kapacitetsminskning och förbättrad prissättning. Samtidigt utgör nischade tillverkare, positionerade på attraktiva slutmarknader, logiska förvärv för de större industriella aktörerna. Lectrus-transaktionen utgör ytterligare ett exempel på Livingstones förmåga och erfarenhet att sälja mindre och teknikorienterade industribolag till publika strategiska köpare, säger Karl Freimuth, Partner på Livingstone.

Transaktionen stärker Livingstones position som rådgivare inom sektorn för elektrisk kraftutrustning, efter andra aktuella transaktioner som Ultravolt, Professional Power Products, Applied Kilovolts, Koontz Wagner och Uninterruptible Power Supplies.

– Försäljningen till AZZ är ett utmärkt resultat för ett företag som står inför många utmaningar på en komplicerad marknad. Att få ett branschledande publikt företag som förvärvare i en sådan konkurrensutsatt transaktion är ett mycket bra resultat för bolagets samtliga intressenter, säger Joseph Greenwood, Special Situations Partner på Livingstone.

Winter Harbour agerade omstruktureringsrådgivare till Lectrus. Baker Donelson var juridisk rådgivare till Lectrus.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser