CEDE Group has been acquired by Fouriertransform

  • maj 2012
  • Industri
  • Säljrådgivning
  • Sverige
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstone har agerat rådgivare till CeDe Group vid försäljningen av bolaget i en transaktion som ger Fouriertransform en ägarandel till 49% och där de tidigare ägarna kvarstår med 51%.

CeDe Group utvecklar och producerar specialanpassade tunga maskiner till världsledande kunder, primärt inom gruv- och anläggningsindustrin samt tung industri. Bolaget förvärvades 2003 av de nuvarande huvudägarna Göran Bredinger och Håkan Johannesson. Sedan förvärvet har verksamheten vuxit kraftigt. Den 3 maj fullföljdes en ägarförändring som innebär att Fouriertransform går in som delägare i bolaget till 49% och där de tidigare ägarna kvarstår med 51%. Arctos Corporate Finance agerade rådgivare till CeDe Group under hela processen.

– Intresset från finansiella investerare har varit stort; CeDe Group är ett kvalitetsbolag med ett fantastiskt track-record och med en lika spännande tillväxtresa framför sig, kommenterar Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.

– Affären är ett styrketecken för marknaden och generellt ser vi att svensk exportindustri kan se fram emot fortsatt stark efterfrågan där Kina och Indien är två viktiga draglok. Fouriertransform är en perfekt partner för CeDe Group genom tillförsel av ytterligare branschkompetens och nätverk. Vi ser ett antal liknande situationer i Sverige där privatägda exportindustrier skulle ha fördel av att komma in i ett större sammanhang för att säkerställa expansion och förbättra möjligheten att agera globalt, avslutar Thomas Karlsson.

Den nya delägaren i CeDe Group, Fouriertransform, är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder stärka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Att Fouriertransform nu går in som minoritetsägare innebär att de bidrar till att bolagets kommersialisering och fortsatta tillväxt sker på ett strukturerat och framgångsrikt sätt bland annat genom att de tillför kompetens i form av kvalificerade styrelserepresentanter.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser