Livingstone rådgivare när säkerhetsteknikbolaget IDV Solutions förvärvas av Everbridge, Inc.

Livingstones Media & Tech-team har agerat som rådgivare till IDV Solutions LLC (IDV), ett portföljbolag till Plymouth Ventures med verksamhet inom säkerhetsteknik, vid försäljningen till Everbridge Inc. (NASDAQ: EVBG).

IDV är en ledande leverantör av riskbedömningsteknik och operativ visualiseringsmjukvara. Företagets primära produkt, Visual Command Center, sammanställer en integrerad bild av externa hot och händelser som överlagras med den aktuella organisationens interna faktorer och annan relevant information för att möjliggöra snabb utvärdering och operativ respons. VCC förbättrar en organisations förmåga att snabbare förstå, övervaka och bedöma effekterna av hot och störningar och därmed minimera riskerna förenade med det.

Everbridge Inc. är ett globalt mjukvaruföretag som tillhandahåller kommunikations- och säkerhetslösningar som möjliggör för kunder att automatisera och effektivisera säkerhetsrutiner vid allvarliga och akuta händelser. IDVs VCC-mjukvara kommer att utgöra en nyckelfaktor i utvecklingen av branschens första plattform för Criticial Event Management (CEM).

– Att kunna dra nytta av Everbridges tekniska kapacitet kommer att förbättra våra förutsättningar för att addera ytterligare strategiskt värde och expertis till våra kunder. Möjligheten att sammanslå riskhantering inom olika delar av värdekedjan skapar en plattform som kan tillgodose samtliga intressenters informations- och kommunikationsbehov samt en grund för att på ett tidigt stadium identifiera och hantera hot, sa Mark Morrison, VD på IDV.

– Försäljningen av IDV representerar ytterligare ett utmärkt resultat av vårt tech-team. IDV-teamet, med hjälp av Plymouth Ventures vägledning och stöd, har verkligen byggt en differentierad och attraktiv plattform. Vi är förväntansfulla över framtiden för IDV och Everbridge eftersom de tillsammans har en utmärkt position för att expandera på en marknad av växande omfattning och betydelse, kommenterade Andrew Bozzelli, Managing Director på Livingstone.

IDV utgör den 13:e Media & Tech-transaktionen genomförd av Livingstone under de senaste 12 månaderna och stärker även Livingstones växande position inom säkerhetsrelaterade transaktioner, med den senast aktuella försäljningen av CSL till Iconiq.

Much Shelist, P.C. agerade som juridisk rådgivare till IDV.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser