Livingstone Stockholm bjuder in till Kunskapslunch

Uppdaterade om tech-trender, juridik och skattefrågor

Livingstone vill ständigt utvecklas för att ännu bättre kunna rådgiva våra kunder i samband med en företagsöverlåtelse. Stockholmskontoret bjöd därför in Skatterådgivningsfirman Unum Tax, för en genomgång kring skatterelaterade områden som kan uppstå i samband med en transaktion.

Unum Tax är en oberoende och fristående skattebyrå baserad i Stockholm. Unum har lång erfarenhet av både svensk och internationell företagsbeskattning och ingår i det globala skattenätverket Andersen Global. De riktar sig främst till stora och medelstora företag inom alla branscher och bistår även organisationer, stiftelser och andra företagstyper med kvalificerad rådgivning. Hussein Abdali, partner på Unum, gav en mycket bra och informativ presentation kring områdena 3:12 regeln, Löneunderlag, Aktiebyte, Interna överlåtelser och skatterisker kring tilläggsköpesskilling, och öppnade sedan upp för frågeställning för teamet.

 

”Syftet är att fånga upp frågor kring skatt och bli en bättre helhetsrådgivare genom att hänvisa till skattejurist när det kan finnas behov. Det ger oss även en ökad generell kunskap kring effektiva strukturer i en transaktion”

Isac Stenborg, Partner

Tidigare har teamet även ”lunchat” med Monterro. Monterro förvaltar en riskkapitalfond som investerar i tech-bolag och har kontor i Stockholm, Oslo och München. Med sin ”hands-on” tillväxtstrategi riktar de sig mot mjukvaruföretag i Norden. Vid denna lunch diskuterades aktuella utmaningar och möjligheter för techföretagen, för- och nackdelar med olika positioneringsstrategier samt hur finansmarknadens syn på värdedrivande faktorer i techbolag förändrats i takt med ändrade makroförhållanden.

Dessa luncher har varit mycket uppskattade av hela teamet, och fler av dessa ”Kunskapsluncher” planeras redan – nästa gång med temat lånemarknaden i Sverige.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser