Livingstone rådgivare till Bellmans Åkeri & Entreprenad vid samgåendet med Uppländska Berg

Image of Bellmans Åkeri & Entreprenad Construction

Uppländska Bergs ägare Verdane Capital VIII förvärvar Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och bildar en ny aktör i anläggningsbranschen. Det nya bolaget beräknas komma att omsätta cirka 800 miljoner och får drygt 150 anställda. Inklusive underentreprenörer sysselsätter bolagen totalt cirka 750 personer.

Bellmans Åkeri & Entreprenad grundades 1972 och är idag Stockholms i särklass största transportföretag kopplat till bygg- och anläggningstransporter. Bolaget utför schakt-, transport-, sprängnings- och grävarbeten, samt förmedlar lastbilar och entreprenadmaskiner med förare.

Uppländska Berg är ett av landets största och mest kompletta företag inom berghantering, med ett komplett utbud av kvalificerade tjänster. Verdane, som är en private equity-fond specialiserad på investeringar i bland annat avancerade industribolag, har varit majoritetsägare i bolaget sedan februari 2016.

Bellmans och Uppländska Berg har redan idag ett väl fungerande samarbete och den nya bolagsstrukturen skapar nu nya möjligheter för bolaget att ta sig an större och mer komplexa kunduppdrag. Ambitionen framgent är att gemensamt skapa en större aktör i anläggningsbranschen genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv.

Bolagen kommer fortsatt att ledas av befintliga ledningsgrupper och ägare i Bellmans och Uppländska Berg kvarstår som betydande delägare.

– Vi har med hjälp av Livingstone haft en bra dialog med Uppländskas ägare genom hela processen. Vi uppskattar att Livingstones team har tagit fasta på det som varit viktigt för oss under processens gång och i bildandet av den nya gruppen, säger Håkan Lind, delägare i Bellmans och VD i det nybildade moderbolaget.

– Både Bellmans och Uppländska Berg har ledande positioner inom sina respektive nischområden och kommer tillsammans att utgöra en väldigt stark plattform för att bygga en koncern med ett mer heltäckande tjänsteerbjudande mot bygg- och anläggningsbranschen, säger Henrik Widlund, Director på Livingstone.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Vi har med hjälp av Livingstone haft en bra dialog med Uppländskas ägare genom hela processen. Vi uppskattar att Livingstones team har tagit fasta på det som varit viktigt för oss under processens gång och i bildandet av den nya gruppen.
    Håkan Lind, delägare i Bellmans, Bellmans

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser