Livingstone rådgivare när Tommy Nordbergh Åkeri säljer majoritetsandel till Accent Equity

TNÅ, Tommy Nordberg Åkeri, marknadsledande inom tempererade transporter till livsmedelsindustrin, får ny tillväxtpartner när Accent Equity förvärvar en majoritet av bolaget. TNÅ omsatte cirka 500 miljoner kronor under 2015.
TNÅ har i mer än 50 år erbjudit effektiva och flexibla transportlösningar för tempererat gods på den svenska marknaden. Bolaget är en oberoende och idag marknadsledande leverantör av tempererade transporter till svensk dagligvaruhandel och livsmedelsindustri. TNÅ:s lastbilsflotta använder uteslutande helt förnyelsebart biobränsle.

Investeringsfonden Accent Equity 2012 förvärvar en majoritet i TNÅ från ägarbolaget Nordbergh Holding. Transaktionen gör TNÅ till ett fristående bolag i Accent Equity 2012-fonden. Stefan Nordbergh, COO, och företagsledningen kommer även fortsatt att ingå i ägargruppen tillsammans med bolagets styrelseledamöter.

– Under de senaste åren har vi haft god tillväxt och byggt en stabil grund att stå på. I Accent får vi en partner med lång erfarenhet av bolagsutveckling och vi ser fram emot att tillsammans vidareutveckla TNÅ:s kunderbjudande och stärka vår marknadsposition ytterligare, säger Jonas Råstedt, VD på Tommy Nordbergh Åkeri.

– Med sin starka ställning på marknaden och ett oöverträffat kvalitetstänkande är TNÅ väl rustat för fortsatt tillväxt med såväl befintliga som nya kunder. Företagets ledning har en gedigen kompetens och erfarenhet när det gäller att bygga långsiktiga kundrelationer. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med ledningen under de kommande åren, säger Niklas Sloutski, VD på Accent Equity Partners AB.

– Vi uppskattade Livingstones förståelse för vår verksamhet och våra styrkor. Teamet var bra på att lyssna och gav ärliga råd genom hela processen, vilket var ett viktig stöd för att kunna ta ett informerat beslut om den slutgiltiga köparen, säger Tomas Lind, Styrelseordförande i TNÅ.

– Intresset för TNÅ har varit stort, mycket tack vare bolagets marknadsledande position i sin nisch och medvetna fokus på kvalitet och miljö. Vi har noga utvärderat TNÅ:s kriterier för en partner och är övertygade om att Accent möter dem. Tillsammans har de goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla TNÅ, säger Kenneth Westlund, Partner på Livingstone.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Vi uppskattade Livingstones förståelse för vår verksamhet och våra styrkor. Teamet var bra på att lyssna och gav ärliga råd genom hela processen, vilket var ett viktig stöd för att kunna ta ett informerat beslut om den slutgiltiga köparen.
    Tomas Lind, styrelseordförande, Tommy Nordbergh

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser