Ledande hemtjänst- och äldrevårdsleverantören Homewatch International förvärvas av Authority Brands

  • Jim Moskal
  • sep 2017
  • Hälso- och sjukvård
  • Säljrådgivning
Homewatch CareGivers, senior care image

Livingstones Healthcare-team har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till Homewatch CareGivers (HWCG) vid försäljningen av Homewatch International till Authority Brands, ett portföljbolag till PNC Riverarch Capital.

Med över 35 års erfarenhet är HWCG en av USA:s största hemtjänstleverantörer med mer än 200 lokalkontor i USA, Kanada och Latinamerika. Företaget tillhandahåller en variation av vårdtjänster inklusive äldreomsorg, anpassad vård för personer med utvecklings- och funktionsvariationer, efter-kirurgisk vård samt graviditetsvård.

– Detta förvärv kommer att ta Homewatch CareGivers till nästa tillväxtfas där vi strävar efter att ytterligare stärka vår marknadsandel och positionering inom vården. Livingstone var den perfekta rådgivaren för att styra och förbereda oss för försäljning. Deras höga branschkunskap i kombination med djupa erfarenhet resulterade i ett utmärkt resultat för alla intressenter, kommenterade Julie R. Smith, VD för HWCG.

Authority Brands och PNC Riverarch Capital kommer att underlätta företagets tillväxt samt expandera varumärket internationellt.

– Denna investering i HWCG bygger på många faktorer, bland annat företagets vårdfilosofi, engagemanget för människorna de jobbar med samt företagets grund för snabb tillväxt, sade Michael Rost, VD för PNC Riverarch Capital.

– Det starka intresset för HWCG från privata aktörer visar att franchisemodellen för hemtjänster är attraktiv med en stark efterfrågan och goda betalningsflöden vilket genererar ett attraktivt resultat och kassaflöde, säger Jim Moskal, Partner på Livingstone.

Transaktionen utgör den 4:e affären inom hemtjänstsektorn genomförd av Livingstone senaste halvåret, efter aktuella transaktioner som Home HelpersInfinity HomeCare, och Option 1 Healthcare Solutions.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Livingstone var den perfekta samarbetspartnern för att förbereda oss för och vägleda oss genom en försäljning. Deras kunskap om hemtjänstbranschen, tillsammans med deras påtagliga transaktionserfarenhet i sektorn, bidrog till ett imponerande resultat för alla inblandade parter.
    Julie R. Smith, vd, Homewatch CareGivers

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser