Home Helpers har förvärvats av Linsalata Capital Partners

  • feb 2016
  • Hälso- och sjukvård
  • Säljrådgivning
  • USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstone Healthcare-team har agerat rådgivare till aktieägarna i H.H. Franchising Systems, Inc. (Home Helpers) vid försäljningen av verksamheten till Linsalata Capital Partners.

Home Helpers är en av de största franchiseorganisationerna inom icke-medicinsk äldrevård i hemmet i USA. Bolaget har verksamhet i 42 stater genom 265 kontor som verkar i 340 franchiseområden. Förutom icke-medicinska tjänster erbjuder Home Helpers Direct Link, en utvecklad tekniksäkerhetsläsning som erbjuder ytterligare ett skydd när vårdgivare inte är på plats.

– Vi litade på Livingstones expertis inom hälsovårdssektorn och deras kunskap om köparuniversumet genom hela affärsprocessen. Livingstone uppnådde ett utmärkt resultat för våra intressenter och vi ser fram emot att samarbeta med Linsalata i nästa fas av vår verksamhet, säger Gary Green, grundare av Home Helpers.

– Det starka intresse som vi fick angående Home Helpers visar på attraktiviteten av icke-medicinska tjänsteleverantörer inom hälsovårdssektorn, inklusive en stark efterfrågan beroende på faktorer som åldrande befolkning, minimal reglering och privat lönesättning, kommenterade Jim Moskal, Partner på Livingstone.

Home Helpers representerar den tredje hälsovårdstransaktionen för Livingstone under de senaste sex månaderna, och den andra transaktionen att meddelas i år. Detta efter föregående års aktuella transaktioner som försäljningarna av Alternative 1 till Epic Health Services och Infinity till Amedisys.

– Vi förutser att hälsovårdssektorns förvärvs- och konsolideringsaktivitet kommer att förbli fortsatt stark under år 2016 med grund i industrins dynamik och bristen på högkvalitativa tillgångar vilket håller värderingarna höga, tillade Moskal.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser