Modulhusleverantören PCS Modulsystem förvärvas av Part Group med bas i Kalix

Geriatric care unit at Löwenströmska Hospital, PCS Modulsystem modular buildings image

Livingstones tjänstesektorteam har agerat rådgivare till PCS Modulsystem vid försäljningen till Part Group. Affären är en perfekt matchning av två specialister inom modulbyggnation och ett exempel på Livingstones djupa kunnande och entreprenörsnätverk inom den svenska byggtjänstebranschen.

Part Group förvärvar 60 procent av PCS Modulsystem, med option att köpa resterande 40 procent om tre år av PCS grundare Per-Olof Ekberg. PCS blir det sjätte specialiserade byggbolaget i Part-koncernen och verksamheten kommer att fortsätta bedrivas och utvecklas under Ekbergs ledning, som kvarstår som VD.

– Livingstones team har guidat mig igenom ett antal utmaningar som uppkommit under processens gång. Det har varit tryggt att ha deras erfarenhet och förhandlingsexpertis på min sida, och jag uppskattar verkligen att de samtidigt varit lyhörda för vad som varit viktigt för mig, säger Per-Olof Ekberg, ägare av PCS Modulsystem.

PCS Modulsystem grundades 1993 och är specialiserade på uthyrning av högkvalitativa moduler för tillfälliga lokaler. Bolaget har stor möjlighet att anpassa moduler efter beställarens behov, tack vare att de förfogar över hela kedjan från projektering och konstruktion av byggmoduler till montering och drift av uthyrda lokaler. PCS har ett gediget bestånd av befintliga moduler med pågående kundavtal och har uppnått en stark marknadsposition.

Industrikoncernen Part Group grundades under tidigt 90-tal i Kalix i Norrbotten och bedriver fortfarande merparten av verksamheten och produktionen där. Part Group fokuserar på industriellt byggande och innefattar sedan tidigare fem bolag med sammanlagt 450 anställda, varav 300 finns i Kalix. Bolaget drivs av tredje generationens familjen Lundholm.

Byggföretag specialiserade på modulhus som PCS ligger rätt i tiden; Livingstone ser tydligt ökad efterfrågan i takt med demografiska trender som urbanisering och befolkningsökning. Modulärt, eller industriellt, byggande erbjuder stora fördelar för beställaren jämfört med att bygga på plats. Då byggenheterna tillverkas under kontrollerade förhållanden i inomhusmiljö, minimeras tiden för uppförande samtidigt som hög kvalitet säkerställs.

– Intresset var stort för PCS från både finansiella och strategiska köpare, vilket alltid är roligt. Det är dessutom alltid givande med processer där vi lyckas hantera utmaningar genom att utnyttja bredden av vår kunskap. I den här transaktionen fick vi inte bara utnyttja vår erfarenhet av byggtjänstebranschen utan skapade tidigt en optimal ägarstruktur inför transaktionen, och avslutade med intensiva strategiska förhandlingar, säger Francesco Di Folco, Director på Livingstone.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Wistrand var legal rådgivare till PCS Modulsystem i försäljningsprocessen.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Livingstones team har guidat mig igenom ett antal utmaningar som uppkommit under processens gång. Det har varit tryggt att ha deras erfarenhet och förhandlingsexpertis på min sida, och jag uppskattar verkligen att de samtidigt varit lyhörda för vad som varit viktigt för mig.
    Per-Olof Ekberg, ägare, PCS Modulsystem

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser