TriEnda säkrar finansiering för förvärvet av PendaForm

  • dec 2016
  • Industri
  • Köprådgivning
  • Skuldrådgivning
  • USA
  • FÖRETAGSFÖRVÄRV

Livingstone har agerat exklusiv finansiell rådgivare till TriEnda Holdings, L.L.C. vid finansieringen av förvärvet av The PendaForm Company. Bolagen kommer framöver att verka under namnet Kruger Brown Holdings, LLC. JP Morgan Chase Bank, N.A. och White Oak Global Advisors, LLC finansierar transaktionen.

Det nya bolagens sammantagna verksamhet, med tillverkningsenheter i Wisconsin, Indiana och Mexico, skapar den största aktören inom heavy gauge varmformning i Nordamerika. För primärt fordons-, material- och förpackningssektorerna, kommer TriEnda och PendaForms unika partnerskap kunna erbjuda ingenjörsteknik, tillverkningsmöjligheter och materialexpertis i världsklass.

Detta är andra gången Livingstone agerar rådgivare till TriEnda, efter att tidigare ha medverkat vid försäljningen till Kruger Family Holdings under 2014.

“Ända sedan vårt förvärv av TriEnda 2014, har Livingstone varit en rådgivare vi haft stort förtroende för. De försåg oss med expertråd genom en komplex förvärvsprocess och levererade en konkurrensmässig marknadsföring för att sedan presentera oss med ett urval av finansieringsalternativ för att kunna genomföra transaktionen” säger David Kruger, ordförande i Kruger Family Holdings.

“För oss som en fullservicerådgivare inom M&A och skuldrådgivning är den här transaktionen ytterligare ett exempel på hur vi hjälper våra kunder genom hela affärscykeln, från utvärderingen av strategiska initiativ till förvärv, kapitalanskaffning och slutligen avyttring” säger Joseph Greenwood, Partner på Livingstone.

“Genom vår konkurrensutsatta finansieringsprocess kunde Livingstone presentera två finansieringspartners, som inte bara uppskattade logiken i att dessa två bolag går samman, utan som också var bekanta och bekväma med verksamhetens marknad” säger Mark Birkett, chef för Livingstones Debt Advisory.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser