Spanska Keraben Grupo har förvärvats av brittiska börsnoterade Victoria plc

 • nov 2017
 • Industri
 • Säljrådgivning
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Cross-Border Europa
 • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
Keraben, Victoria plc acquisition image

Livingstones Industrial-team har agerat rådgivare till aktieägarna i Keraben Grupo SA, ledande tillverkare av premiumvaror inom golv- och väggkeramik, vid försäljningen till den brittiska börsnoterade koncernen Victoria plc. Victoria förvärvade 100% av aktierna i Keraben för en köpeskilling om 274,1 miljoner euro. Livingstone och Baird Capital agerade som finansiella medrådgivare till Keraben.

Keraben har sitt huvudkontor i Valencia, centrumet för den spanska keramikindustrin, och tillverkar och distribuerar keramikgolv och kakelplattor. Keraben distribuerar huvudsakligen sina produkter i Europa genom oberoende återförsäljare med en ökande närvaro i DIY-kedjor. Keraben är ett starkt bolag under en erfaren och begåvad ledningsgrupp som har strukturerat och genomfört en tydlig strategi för lönsam tillväxt och ökning i marknadsandelar.

2014 agerade Livingstone rådgivare till Tensile Capital Management vid dess förvärv av Keraben, en transaktion med mål att skapa en solid och stabil finansiell ram med förutsättningar för tillväxt. I denna aspekt har Kerabens intäkter ökat från 97,3 miljoner euro 2014 till 118,3 miljoner euro under 2016, vilket visar en EBITDA från 24,7 miljoner euro till 36,4 miljoner euro.

Victoria grundades 1895 och är en internationell tillverkare och distributör av innovativa golvprodukter. Koncernen har verksamhet i Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Australien och sysselsätter cirka 1800 personer fördelat på 20 olika anläggningar.

Förvärvet av Keraben är ett exempel på Victorias strategi om ökad tillväxt både organiskt och gneom internationella förvärv. Transaktionen skapar förutsättningar för Victorias fortsatta expansion på den europeiska marknaden och förbättrar den internationella exponeringen samt utökar koncernens vinstmarginal genererad utanför Storbritannien. Koncernen är idealiskt positionerad för att fortsätta att växa genom selektiva förvärv inom den keramiska sektorn.

Kerabens ledningsgrupp kommer fortsätta att leda verksamheten som en del av Victoria.

– Efter att framgångsrikt ha samarbetat med Livingstone vid Tensiles förvärv 2014, ville vi återigen ha tillgång till deras erfarenhet och kunskap. I denna transaktion visade Livingstone-teamet stort engagemang, och deras erfarenhet, branschkunskap och professionalism bidrog till en värdeskapande process och överenskommelse som både aktieägarna och ledningen är glada över. Vi är mycket nöjda med att ha Victoria ombord och vi ser fram emot att utveckla verksamheten med dem under de närmaste åren, säger José Luis Lanuza, VD för Keraben.

– Keraben-affären är en betydande transaktion i en konsoliderande europeisk marknad. Spanien är världsledande inom keramik, och vi kommer även fortsättningsvis att se multinationella förvärv och investeringar i denna sektor. Det var ett stort nöje att jobba med José Luis och hans ledningsgrupp igen. De är mycket professionella och fokuserade samt har en bra strategisk vision. Jag är övertygad om att de kommer fortsätta att genomdriva exceptionell tillväxt för verksamheten och för Victoria, säger Neil Collen, Partner på Livingstone.


Dela sidan

 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • Efter ett framgångsrikt samarbete med Livingstone vid försäljningen till Tensile 2014, valde vi att få deras praktiska stöd och råd igen. I den här transaktionen bidrog Livingstone åter igen med mycket hängivet arbete och deras expertis, sektorkunskap och professionalism var avgörande för att slutföra den affär som både ägare och ledning och var mycket nöjda med.
  José Luis Lanuza, vd, Keraben Grupo

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser