Power Planning Systems has been acquired by Riverside

  • nov 2011
  • Tjänster
  • Säljrådgivning
  • Sverige
  • USA
  • Cross-Border USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstone har varit rådgivare vid försäljningen av PPSPower Planning System AB, en av Sveriges största friskolekoncerner som bl a driver Cyber- och Donnergymnasierna. PPS har sålts till det amerikanska riskkapitalbolaget Riverside Company som investerar i tillväxtbolag globalt.

Friskolekoncernen PPS Power Planning System AB:s verksamhet omfattar utbildning från grundskole- till eftergymnasial nivå på flera orter; Cybergymnasiet i Stockholm, Göteborg och Malmö, Donnergymnasiet Göteborg respektive Gotland, KYH, Ekenskolan, Enskede byskola, Vasa byskola, Snitz grundskoleenhet och Snitz gymnasieenhet. Skolorna utbildar runt 4000 elever varje år, varav ca 3000 i Cybergymnasiet.

Livingstone har bistått PPS i försäljningsprocessen och har i samband med detta under en längre tid förberett verksamheten för en process genom att tydliggöra bolagets styrkor och dolda värden, och strukturerat den ekonomiska rapporteringen för att möta köparnas krav på due diligence. Cybergymnasiet har byggt en spännande marknadsposition med bland annat tydligt profilerade storstadsgymnasier och ett starkt nischerbjudande som ett friskolealternativ för elever med behov av anpassade och specialpedagogiska insatser.

– Det är tydligt att välskötta bolag i tillväxtsegment, liksom utbildningssektorn, utgör attraktiva investeringsmöjligheter även under en internationell finansoro. Försäljningen av PPS till The Riverside Company är en mycket bra matchning mellan en svensk aktör med ett starkt erbjudande och en finansiell aktör som kompletterar PPS med en internationell erfarenhet inom utbildningsområdet, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser