Nordisk Hiss, leverantör av hissar och hisstjänster, har förvärvats av Motum.

  • dec 2014
  • Tjänster
  • Säljrådgivning
  • Sverige
  • SAMMANSLAGNING

Livingstone har agerat rådgivare vid samgåendet av Nordisk Hiss och Motum som tillsammans bildar Sveriges ledande oberoende hisskoncern.

Motum-gruppen, bestående av ITK, Hissgruppen, Vinga Hiss och Uppsala Lyftservice, går samman med Nordisk Hiss. Nordisk Hiss består av ett antal företag i Mellansverige: Nordisk Hiss i Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Växjö, Västervik, Jönköping, Tranås och Karlstad, Hisscentralen och Hiss & Mekan i Örebro samt Östgöta Portservice i Linköping.

De båda företagen är var för sig ledande inom sina respektive geografiska områden. Genom samgåendet skapas Sveriges största oberoende aktör för installation, modernisering och service av hissar med en sammanlagd omsättning på närmare 500 miljoner kronor.

– Nordisk Hiss passar utmärkt in i Motums tillväxtstrategi och tar oss långt på vägen mot att skapa en rikstäckande grupp av ledande och oberoende hissföretag. Genom samgåendet får vi en avsevärt förbättrad geografisk täckning i Sverige varigenom vårt kunderbjudande med inriktning på öppna system och flexibla lösningar blir ännu starkare Tillsammans fördubblar vi vår kundbas och ökar vår konkurrensförmåga ytterligare genom stärkt kompetensbas och tydliga synergier inom inköp och försäljning, säger Ola Gunnarsson, CEO Motum AB.

Nuvarande ägare och företagsledningen i Nordisk Hiss kommer att investera tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2012 i den sammanslagna företagsgruppen.

– Samgåendet med Motum är en naturlig följ i den pågående konsolideringen av hissbranschen. Med Motum kommer Nordisk Hiss in i en större koncern med stora möjligheter till samordning och synergier. Vi tror på fler kombinationer där duktiga nischföretag kan dra nytta av en större miljö, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone som har agerat rådgivare åt Nordisk Hiss i transaktionen.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser