Munters has acquired Toussaint Nyssenne

 • aug 2008
 • Industri
 • Köprådgivning
 • Benelux
 • Sverige
 • Cross-Border Europa
 • FÖRETAGSFÖRVÄRV

Munters har ingått avtal om att förvärva Belgienbaserade Toussaint Nyssenne, tillverkare av högkvalitativa luftkonditioneringssystem. Förvärvet kompletterar Munters produktsortiment inom energieffektiv luftbehandling. Företaget har ca 150 anställda och hade 2007 en omsättning på 160 Mkr (17 M Euro).
Toussaint Nyssenne är baserat i Dison, Belgien, och tillverkar högkvalitativa anpassade luftkonditioneringssystem för kontor, offentliga byggnader och industriella tillämpningar. Systemen är mycket flexibla och modulära, och ger luftbehandling till ett brett urval av krävande applikationer.

Med detta förvärv fortsätter Munters avfuktningsdivision sitt strategiska tillväxtinitiativ inom energieffektiva luftbehandlingslösningar genom att stärka sin position och närvaro på den europeiska marknaden. Förvärvet kommer att kunna påskynda tillväxten genom synergier inom produktintegration, teknik och distribution.

Den största potentialen finns i att skapa större tillgänglighet i Europa för Munters Drycool / HCU teknik, som är mycket framgångsrik i Nordamerika. Dessa innovativa produkter ger kunderna möjlighet till oberoende kontroll över temperatur och luftfuktighet samt att tillföra frisk luft till en byggnad med upp till 45 % minskad energiförbrukning jämfört med konventionella lösningar. Toussaint Nyssenes produkter kompletterar och bidrar också till Munters produktsortiment inom Industrial Dehumidification och ger affärsenheten ett komplett utbud av lösningar för sina kunder.

– I linje med Munters strategiska tillväxtplan, gör förvärvet av Toussaint Nyssenne att vi kan öka vår tillväxt inom energieffektiva luftbehandlingslösningar i Europa. Toussaint Nyssenne är kända för sin höga produktkvalitet och sitt kunnande inom applikationer, egenskaper som går hand i hand med Munters grundläggande värderingar, säger Lars Engström, koncernchef för Munters.

Toussaint Nyssenne hade 2007 ett rörelseresultat på 11,8 Mkr (1,25 M Euro) före avskrivningar och amorteringar. Köpesumman motsvarar bolagets beräknade företagsvärde om 72 Mkr (7,7 M Euro) med avdrag för den normaliserade nettoskuldsättningen under 2008 t o m fullgörandet av förvärvet. Köpeskillingen betalas kontant vid fullgörandet av förvärvet. Slutförandet av transaktionen är beroende av ett antal villkor, vilka förväntas uppfyllas av säljarna, och fullgörande av förvärvet beräknas ske inom några månader. Förvärvet förväntas påverka Munters resultat per aktie 2008 positivt.


Dela sidan

 • Vi är en långsiktig partner

  Vi står på din sida. Som din partner är vårt fokus att skapa värde på lång sikt. Vi är med när ditt företag växer, köper och säljer.
 • I linje med Munters strategiska tillväxtplan, gör förvärvet av Toussaint Nyssenne att vi kan öka vår tillväxt inom energieffektiva luftbehandlingslösningar i Europa. Toussaint Nyssenne är kända för sin höga produktkvalitet och sitt kunnande inom applikationer, egenskaper som går hand i hand med Munters grundläggande värderingar.
  Lars Engström, koncernchef, Munters

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser