Mobile Climate Control has been acquired by Ratos

 • apr 2007
 • Industri
 • Säljrådgivning
 • Sverige
 • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Ratos förvärvar 60% av klimatanläggningsföretaget Mobile Climate Control (MCC) av dess grundare Gunnar Mannerheim. MCC erbjuder kompletta klimat­system för bl a bussar och anläggningsfordon och beräknas omsätta ca 650 Mkr innevarande verksamhetsår. Ratos investering uppgår till knappt 300 Mkr.

MCC, som grundades av Gunnar Mannerheim 1975 och vars huvudkontor ligger i Norrtälje, erbjuder kompletta klimatsystem för bl a bussar och anläggningsfordon. Omkring 60% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och resterande i Europa. De större produktionsanläggningarna finns i Toronto, Norrköping och Norrtälje. MCCs omsättning beräknas uppgå till drygt 650 Mkr under innevarande brutna räkenskapsår (f.å. 560) och vinsten (EBITA) uppskattas bli ca 120 Mkr (80). Företaget har drygt 500 anställda varav 360 i Nordamerika.

– Genom att få in Ratos som delägare får MCC såväl finansiella resurser som ägarkompetens för att vidareutvecklas. Jag ser fram emot att tillsammans med Ratos utveckla bolaget vidare, säger Gunnar Mannerheim, som är grundare av MCC.

MCC utvecklar, tillverkar och säljer system som installeras i fordon med korta produktions­serier och hög grad av kundanpassning. Bolaget blir på så sätt en partner till fordonsproducenten i design och utveckling av hela klimatsystemet i fordonet. Omkring hälften av försäljningen sker till buss­producenter medan resterande 50% sker till bl a anläggnings- och entreprenadmaskinsproducenter.

– MCC är ett välpositionerat och framgångsrikt nischföretag med goda tillväxt­möjligheter. MCCs kunder förväntas öka sin produktion samtidigt som klimatanlägg­ningar i allt högre utsträckning blir ett krav från slutbeställarna. Jag är glad över att Ratos har fått möjligheten att tillsammans med bolagets grundare söka tillvarata denna tillväxtpotential, säger Ratos VD Arne Karlsson.

Bolagens ledande befattningshavare kvarstår i sina nuvarande befattningar. Bolagets grundare och VD, Gunnar Mannerheim, avser att återinvestera delar av köpeskillingen i det förvärvsbolag genom vilket Ratos förvärvar MCC och blir efter affären ägare till 40% av bolaget.

Ratos förvärv är villkorat av bl a berörda myndigheters godkännande.


Dela sidan

 • Vi är en långsiktig partner

  Vi står på din sida. Som din partner är vårt fokus att skapa värde på lång sikt. Vi är med när ditt företag växer, köper och säljer.
 • Genom att få in Ratos som delägare får MCC såväl finansiella resurser som ägarkompetens för att vidareutvecklas. Jag ser fram emot att tillsammans med Ratos utveckla bolaget vidare.
  Gunnar Mannerheim, grundare, Mobile Climate Control

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser