Max Matthiessen has been acquired by Carnegie

  • feb 2007
  • Business Services
  • Företagsförsäljningar
  • Sverige
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Carnegie har i dag i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 12 januari 2007 slutfört förvärvet av samtliga aktier och röster i Max Matthiessen (Max Matthiessen Holding AB), Sveriges ledande oberoende rådgivare inom pensionsförsäkring. Affären var villkorad av vissa villkor och myndighetsgodkännande. Samtliga villkor är nu uppfyllda.

Som tidigare meddelats finansierar Carnegie förvärvet genom en apportemission av aktier i Carnegie riktad till säljarna av aktierna i Max Matthiessen. Vid dagens styrelsemöte fattade därför styrelsen i Carnegie beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 12 084 712 kronor genom utgivande av högst 6 042 356 nya aktier, vilka tecknades idag av aktieägarna i Max Matthiessen och betalades med apportegendom i form av samtliga aktier i Max Matthiessen. Förvärvsvärdet baseras på 6 042 356 aktier värderade till Carnegie-aktiens slutkurs per den 20 mars 2007 med tillägg för transaktionskostnader om 10 miljoner kronor. De nya aktierna berättigar till utdelning för räkenskapsåret 2006. Carnegie har ansökt om registrering av nyemissionen till Bolagsverket.

Carnegie har utsett 4 representanter till Max Matthiessens styrelse. Dessa är Matti Kinnunen, COO på Carnegie, Ulf Fredrixon, CFO på Carnegie, Lars Risland, Carnegie, och Christoffer Folkebo, VD för Max Matthiessen.

Verksamheten kommer att bedrivas under varumärket Max Matthiessen och blir ett fristående affärsområde inom Carnegie. Christoffer Folkebo kommer att ingå i Carnegies ledningsgrupp. Max Matthiessens omsättning pro forma för 2006 uppgick till 516 miljoner kronor och vinst före skatt till 84 miljoner kronor. Max Matthiessen konsolideras i Carnegie per den 31 mars 2007, vilket innebär att Max Matthiessen ingår resultatmässigt i Carnegiekoncernen de tre sista kvartalen 2007.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser