Livingstone skakar liv i Cardiac Science

  • jan 2016
  • Hälso- och sjukvård
  • Speciella situationer
  • USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
  • OMSTRUKTURERING

Livingstone Special Situations-team har agerat rådgivare till aktieägarna i Cardiac Science Corporation vid försäljningen till Aurora Resurgence, en sammanslutning av Aurora Capital Group.

Cardiac Science är en ledande global leverantör av automatiska externa defibrillatorer (AEDs) och relaterade tjänster. Företagets kunder omfattar ett brett spektrum av företag och offentliga organ inklusive polis- och brandkår, akutmedicinleverantörer samt hälso- och sjukvårdsföretag. Företaget har levererat över 550 000 AED-hjärtstartare i över 100 länder.

– Livingstone-teamet bevisade snabbt sin expertis under komplicerade förhållanden. Inom en mycket kort tidsram har Livingstone genomfört en effektiv och konkurrenskraftig försäljningsprocess som genererade ett betydande strategiskt intresse för företaget. Denna transaktion är ett utmärkt resultat för alla våra intressenter och vi ser fram emot nästa fas av tillväxt med Aurora Resurgence som vår partner, säger Al Ford, VD för Cardiac Science.

– Livingstones Special Situations-team fortsätter att generera enastående resultat för kunder under en rad svåra förhållanden. Trots den för närvarande robusta M&A-marknaden fortsätter vi att vara extremt aktiva som rådgivare till risksatta och kapitalbehövande företag inom en rad olika branscher, säger Joseph Greenwood, Partner på Livingstone, som har noterat en ökning av omstruktureringsaktivitet inom mid-market.

Försäljningen av Cardiac Solutions representerar Livingstone sjunde framgångsrika transaktion inom hälsovårdssektorn under de senaste 12 månaderna, efter försäljningen av Infinity till Amedisys.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser