Livingstone rådgivare vid försäljningen av Landauer Nordic till Lagercrantz

 • sep 2015
 • Tjänster
 • Säljrådgivning
 • Sverige
 • USA
 • Cross-Border USA
 • AVYTTRING

Livingstone har agerat rådgivare till Chicago-baserade Landauer Inc. vid försäljningen av Landauer Nordic till svenska Lagercrantz Group.

Landauer Nordic utvecklar och säljer produkter och tjänster för mätning av radon. Bolagets produkter säljs främst via återförsäljare och distributörer av mätprodukter och mätningstjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ett dotterbolag i Chicago, USA. Landauer Nordic har en årlig försäljning om cirka 40 MSEK med god lönsamhet.

– En ökad medvetenhet om farorna kring radon leder till ytterligare regleringar, vilket kommer att fortsätta driva tillväxt inom marknaden för mätprodukter och kringliggande tjänster. Trots att marknaden snabbt har konsoliderats är den fortfarande mycket fragmenterad på global nivå. När vi nu har fått en djup förståelse för radonmarknaden kommer Livingstone att fortsätta arbeta med företag inom branschen som utvärderar strategiska alternativ, säger Andrew Isgrig, Partner på Livingstone.

– Livingstones branscherfarenhet i kombination med deras globala plattform och ett nätverk av köpare var avgörande för denna framgångsrikt genomförda försäljning, tillade Michael Kaminski, President för Radiation Measurement på Landauer Inc.

– Sedan sammanslagningen med Livingstone i maj har vi kunnat dra nytta av vårt sektorkunnande från våra utländska kollegor. Den här transaktionen mellan två internationella börsnoterade företag är ett lysande exempel på där vår internationella räckvidd möjliggör en skräddarsydd lösning för en globalt verksam kund, säger Henrik Widlund på Livingstones kontor i Stockholm.

Om Landauer

Landauer Inc. är en ledande global leverantör av tekniska tjänster för att upptäcka strålningsexponering samt medicinska tillbehör som används inom radiologi, strålningsterapi och bildstyrda operationer. Landauer har under mer än 50 år levererat produkter och tjänster till sjukhus, medicinska kontor, tandläkare, universitet, nationella laboratorier och andra industrier där strålning utgör en risk för medarbetare. Landauer Inc. är noterat på NYSE. För mer information vänligen besök www.landauer.com.

Om Lagercrantz Group

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen har omkring 1 200 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.


Dela sidan

 • We Navigate Global Complexity

  The global middle market demands integrated, international infrastructure and deep hyperlocal relationships.
 • Livingstones branscherfarenhet i kombination med deras globala plattform och ett nätverk av köpare var avgörande för denna framgångsrikt genomförda försäljning.
  Michael Kaminski, Ordförande Radiation Measurement, Landauer

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser