Livingstone advises Lakeshore Recycling Systems on Goldman Sachs recapitalization

  • dec 2017
  • Tjänster
  • Skuldrådgivning
  • USA
  • OMFINANSIERING
  • OMSTRUKTURERING
Lakeshore recycling recapitalisation by Goldman Sachs

Livingstones Business Services-team har agerat rådgivare till aktieägarna i Lakeshore Recycling Systems, det största företaget inom privatavfall i Illinois, vid en omfinansiering ledd av Goldman Sachs Private Capital Investing och Maple Partners.

Investeringen kommer att möjliggöra för LRS att fortsätta att utveckla sin verksamhet och ytterligare förbättra sin kundupplevelse. Bolagets befintliga ledningsgrupp kommer fortsätta att leda LRS, den nya ägarstrukturen påverkar inte verksamheten.

LRS omfinansiering följer ett år av aggressiv tillväxt, med grund i bolagets förvärv av tre ledande regionala avfallstjänst- och återvinningsföretag samt tilldelningen av flertalet omfattande kommunala kontrakt.

På bara fem år har LRS ökat sina årliga intäkter med över 170 miljoner USD och har nu över 760 medarbetare. Sedan 2013 har LRS vuxit genom en kombination av stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Denna tillväxt har lett till en omfattande regional närvaro, och företaget fortsätter att söka förvärvsmöjligheter i Wisconsin, Indiana, Minnesota och Michigan.

– Vi är glada över att ha hjälpt till med att säkra finansieringen som möjliggör för fortsatt expansion och tillväxt i LRS, säger Stephen Miles, Partner på Livingstone.

William Blair agerade som medrådgivare till LRS i transaktionen. Much Shelist agerade som juridisk rådgivare och Capstone Partners LLC tillhandahöll finansiell rådgivning till bolaget.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser