Internationale Metall IMPrägnier och Norman Hay Group bildar global jätte inom tätningsmedel och kemikalier för impregnering

  • jul 2017
  • Industri
  • Säljrådgivning
  • Tyskland
  • Cross-Border Europa
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
Internationale Metall, global sealants image

Livingstones Industrial-team har agerat exklusiv rådgivare till aktieägarna i Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) vid försäljningen till brittiska Norman Hay Group. Genom förvärvet kommer IMP och Norman Hay att bilda en global koncern inom tätning och impregnering. Villkoren för transaktionen har inte offentlig gjorts.

IMP är ett tyskt företag, säte i Düsseldorf, med verksamhet inom tätning och impregnering. Företaget är tillsammans med Ing. Hubert Maldaner GmbH (Maldaner) marknadsledande inom sin sektor med patenterade lösningar inom tätning och impregnering av porösa metallkomponenter. IMP bedriver även tillverkning av impregneringsmedel och kemiska tillsatser.

Norman Hay, med huvudkontor i Coventry, Storbritannien, är en globalt ledande aktör inom tillverkning av specialkemikalier för industri, tätning, ytbeläggningar och processanläggningar.

IMP:s aktiestruktur utvecklades över tiden med en majoritet som lyfte frågan om succession och avkastning. Mot bakgrund av det är vi glada över att nu ingå i Norman Hay Group och tillsammans med Ultraseal etablera oss som marknadsledande inom impregnering på global nivå” kommenterade Georg Janssen, VD för IMP.
“Att samarbeta med Livingstone har varit avgörande för genomförandet och resultatet av denna transaktion. Både aktieägarna och jag kände ett stort stöd under hela processen” tillade Janssen.

“Vi är glada över att aktieägarna i IMP var öppna för vårt tillvägagångssätt att förvärva verksamheten och jag är övertygad om att förvärvet utgör en win-win-situation för alla berörda parter. Ultraseal International är världsledande inom impregnerings- och tätningsmedel med tillhörande utrustning samt var det första företaget som introducerade en återvinningstätning. Med förvärvet av IMP har vi ytterligare förstärkt vår position inom utveckling, tillverkning och global leverans av impregneringsmedel” tillade Vic Bellanti, VD för Norman Hay.

“Eftersom det aldrig är ett enkelt åtagande när två av industrins tungviktare träffas så var det ännu trevligare när våra diskussioner och förhandlingar ägde rum i en tillförlitlig och framtidsinriktad atmosfär. Det är skönt att veta att alla berörda parter kände att de har genomfört en tillfredsställande transaktion” kommenterade Jochen Hense, Managing Partner på Livingstone Düsseldorf.

I samband med transaktionen agerade Livingstone också rådgivare till Maldaner-familjen vid deras försäljning av majoritetsandelen i Ing. Hubert Maldaner GmbH till Norman Hay.

“Transaktionerna är nära sammanflätade, medan Ultraseal och IMP etablerar koncernen globalt inom utveckling, tillverkning och distribution så skapar förvärvet av Maldaner ett väsentligt starkare fotfäste för Norman Hay på den tyska marknaden” kommenterade Johannes Faber, Associate Director på Livingstone Düsseldorf.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser