idverde genomför en secondary buy-out uppbackad av Core Equity Holdings

  • mar 2018
  • Business Services
  • Företagsförvärv
  • Storbritannien
  • Cross-Border Europa
  • FÖRETAGSFÖRVÄRV
Core Equity Holdings has acquired idverde.

Livingstones Business Services-team har agerat rådgivare till Core Equity Holdings vid investeringen i idverde, europeisk marknadsledare inom outsourcad markskötsel och trädgårdsservice. Den befintliga ledningsgruppen under ledning av VD Hervé Lançon återinvesterar och kommer därmed att leda koncernens nästa utvecklingsfas.

Livingstone bistod tidigare idverde i samband med bolagets buy-and-build tillväxtstrategi när ledningen, uppbackade av Chequers Capital, förvärvade den franska verksamheten från fastighetsgruppen ISS.

Livingstone konsulterades för att etablera en brittisk serviceverksamhet i nivå med bolagets ledande position på den motsvarande franska marknaden. Mellan 2015 och 2017 agerade Livingstone rådgivare vid tre brittiska förvärv – Landscape Group, Quadron Services och Land Engineering. Förvärven genomfördes för att skapa en rikstäckande organisation med en ledande position inom lokala miljöunderhållstjänster. Sedan det ursprungliga utköpet från ISS 2014 har koncernintäkterna ökat från 270 miljoner euro till 430 miljoner euro. Den brittiska verksamheten står nu för en tredjedel av idverdes totala försäljning.

Brysselbaserade private equity-fonden Core Equity inrättades av en grupp investerare, närmast från Bain Capital, år 2017. Gruppens målsättning är att investera och finansiera ambitiösa ledningsgrupper med “plattformsföretag” fokuserade på strategisk konsolidering för en tidsperiod om 10 år. Detta kan jämföras med den genomsnittliga PE-investeringstiden på fyra till fem år. Core Equity startade den största fonden – 1 miljard euro – av samtliga nyinrättade PE-investerare 2017.

– Efter fyra spännande år med Chequers Capital har vi uppnått vårt mål att sätta idverde i en ny tillväxtfas. Vi kommer fortsätta att driva vår konsolideringsstrategi, Cores investering möjliggör därtill att påskynda vår tillväxt i nya länder och branscher. Vårt fokus är och kommer fortsätta att vara att skapa och underhålla utvecklade grönytor över hela Europa. Vårt team med ca 5000 kollegor är stolta över att samarbeta med en så stark och pålitlig aktieägare, kommenterade Hervé Lançon.

– Vi är mycket imponerade av vad Hervé och hans team har uppnått och är glada över att kunna stödja dem i nästa tillväxtfas och utveckling mot en Europaledande position. Det här partnerskapet är i linje med vår strategi att tillhandahålla långsiktig finansiering till ambitiösa ledningsgrupper, så att de aktivt kan utveckla sin verksamhet, både organiskt och genom förvärv, tillade Marc Valentiny, Partner på Core.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser