Hoist Group tar in Sjätte AP-fonden som ny delägare

Teknikpartner till den europeiska hotellbranschen tar in investering för expansion
  • mar 2019
  • Media & Teknologi
  • Säljrådgivning
  • Sverige
  • Kapitalanskaffning

Livingstones Media & Technology-team har agerat rådgivare till ägarna av Hoist Group när bolaget tar in Sjätte AP-fonden som ny delägare i och med ett kapitaltillskott om 100 miljoner kronor. I nära samarbete med Accent Equity och de andra ägarna, har Livingstone utvärderat ett brett spektrum av intressenter och stöttat Hoist Group i affärens genomförande.

Accent Equity anlitade Livingstone för att undersöka alternativ till en ägarbreddning eller ägarförändring för att säkerställa Hoist Groups möjligheter till fortsatt tillväxt och konsolidering av branschen i ett internationellt perspektiv. Med Sjätte AP-fondens stöd kan bolaget nu fortsätta expandera enligt plan och investeringen utgör också första steget i resan mot en potentiell notering av Hoist.

Hoist Group är en teknikpartner och systemleverantör till hotellbranschen, huvudsakligen i Europa. Bolaget har successivt utvecklats mot en mjukvaru- och datadriven specialist inom bokningssystem och hotelldrift. Utöver Sjätte AP-fonden utgörs Hoists ägare av PE-fonden Accent Equity 2008 och bolagets grundare Malcolm Lindblom.

Sjätte AP-fonden är en av de specialiserade nationella pensionsfonderna. Fonden investerar direkt och genom fonder i onoterade bolag, och har mer än 30 miljarder kronor i förvaltat kapital. Uppdraget är att generera långsiktig riskjusterad avkastning.

– Vi tror Sjätte AP-fonden är en idealisk partner för att ge Hoist Group fortsatt kraft för expansion och tillika bidra i en potentiell resa mot börsen. Hoist är en verklig ledare och driver på den digitala transformationen av hotellsegmentet genom mjukvara och relaterade tjänster. Det kommer bli otroligt spännande att följa bolagets utveckling vidare, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.

Livingstones team fullföljer därmed ytterligare en transaktion inom Travel Technology, efter tidigare transaktioner som Atcore till Inflexion (2017) och JacTravels förvärv av TotalStay Group (2015).

– Bolag som Hoist Group har guldläge eftersom de erbjuder hotellbranschen det de behöver mest, produkter och tjänster inom digitalisering. Hoists möjlighet att leverera helhetslösningar ger dem stor konkurrenskraft. Området är superhett och utgörs för närvarande av många små aktörer, så vi ser absolut möjligheter till konsolidering här, säger Philip Golbraikh, Associate Director på Livingstone.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare till ägarna av Hoist Group under försäljningsprocessen.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser