Flacks Group förvärvar affärsenhet för träförpackningar från Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg

  • jan 2017
  • Industri
  • Köprådgivning
  • Tyskland
  • FÖRETAGSFÖRVÄRV

Livingstone har agerat exklusiv rådgivare till Flacks Group vid köpet av affärsenheten för träförpackningar från Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg. Verksamheten köps av Industrial European Wood Products Holding GmbH, ett av Flacks Groups portföljbolag. Villkoren för transaktionen offentliggörs ej.

Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg har varit verksam i sin ursprungsort Hüfingen i södra Tyskland i mer än 100 år och utvecklats från ett sågverk till en framstående tillverkare av träförpackningar. Bolagets kunder inom fordons-, tillverknings- och byggnadsindustrin värderar utvecklingsförmågan och den höga kvalitén. Produktutbudet omfattar både standardiserade produkter och kundanpassade förpackningslösningar. Tillverkning finns i Tyskland, Polen och Spanien. Med 450 anställda är bolaget Europaledande inom träförpackning för fordon.

Holzindustrie Fürst zu Fürstenberg kvarstår som hyresvärd för fabriken i Hüfingern och ägare av affärsenheten Infrastruktur, Fürstenberg – THP GmbH, som omfattar produkter som järnvägssyllar, telefon- och elstolpar samt bullerskydd.

Flacks portföljbolag, Industrial European Wood Products Holding, är specialiserat på förvärv av små och medelstora bolag. Utöver att tillföra av expansionskapital och branschexpertis, arbetar bolaget med ompositionering av uppköpta företag och, i nära samarbete med kunder och anställda, utveckling av långsiktig tillväxtstrategi.

– Vi är jättenöjda att ha vunnit Flacks Group, en engagerad och entreprenörsstyrd investerar, som partner för vår verksamhet. Vi är övertygade om att de som nya ägare kommer att bidra med värdefulla idéer och det kapital som krävs för att förverkliga en framgångsrik tillväxtstrategi, säger Dr. Hans-Rüdiger Schewe, Ordförande i Fürstlich Fürstenbergischen Gesamtverwaltung.

– Vi är glada att ha rådgivit Flacks Group vid det här köpet och nöjda med att ha funnit en passande transaktionsstruktur, säger says Dr. André Schröer, Partner på Livingstone.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser