Amerikanska etanolproducenten Cornhusker Energy förvärvas av Chief Ethanol Fuels

  • maj 2016
  • Industri
  • Säljrådgivning
  • Speciella situationer
  • USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
  • OMSTRUKTURERING

Livingstone kan tillkännage försäljningen av Cornhusker Energy Lexington, LLC, en ledande producent av etanol, till Chief Ethanol Fuels, Inc., en division inom Chief Industries, Inc.

Cornhusker Energy driver ett etanolverk i Lexington, Nebraska, med en årlig produktion på ca 190 miljoner liter etanol. Cornhusker Energy producerar och säljer etanol med relaterade produkter samt våtdistillatornskorn (WDGS) och torrdestillatornskorn (DDGS). WDGS och DDGS säljs som djurfoder till lokala bönder.

– Vi genomförde en mycket konkurrenskraftig försäljningsprocess som lockade stort intresse från flera konkurrerande strategiska parter. Trots vissa utmaningar inom energisektorn uppnådde vi ett attraktivt marknadspris för bolaget, säger Joseph Greenwood, Partner på Livingstone.

Cornhusker markerar den åttonde genomförda transaktionen detta år för Livingstones special situations team, som inledde året med försäljningen av Cardiac Science till Aurora Resurgence.

Livingstone har noterat en uppgång i antalet illikvida företag genom hela mid market-segmentet. Särskilt bland de företag som drabbats av global volatilitet till följd av råvarupriserna. I mars tillkännagav Livingstones special situations team försäljningen av metalldistributören LB Steel, medan Livingstone skuldrådgivningsteam säkrade finansiering för olje- och gasinspektören Premium Inspection.

– Livingstone har fortsatt att stärka sin kompetens inom industrin som är mest negativt påverkad av volatila råvarupriser och den globala tillverkningskonjunkturen, tillade Joseph Greenwood.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser