Ledande hemtjänst- och äldrevårdsleverantören Homewatch International förvärvas av Authority Brands

  • sep 2017
  • Hälso- och sjukvård
  • Företagsförsäljning
  • USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING
Homewatch CareGivers, senior care image

Livingstones Healthcare-team har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till Homewatch CareGivers (HWCG) vid försäljningen av Homewatch International till Authority Brands, ett portföljbolag till PNC Riverarch Capital.

Med över 35 års erfarenhet är HWCG en av USA:s största hemtjänstleverantörer med mer än 200 lokalkontor i USA, Kanada och Latinamerika. Företaget tillhandahåller en variation av vårdtjänster inklusive äldreomsorg, anpassad vård för personer med utvecklings- och funktionsvariationer, efter-kirurgisk vård samt graviditetsvård.

– Detta förvärv kommer att ta Homewatch CareGivers till nästa tillväxtfas där vi strävar efter att ytterligare stärka vår marknadsandel och positionering inom vården. Livingstone var den perfekta rådgivaren för att styra och förbereda oss för försäljning. Deras höga branschkunskap i kombination med djupa erfarenhet resulterade i ett utmärkt resultat för alla intressenter, kommenterade Julie R. Smith, VD för HWCG.

Authority Brands och PNC Riverarch Capital kommer att underlätta företagets tillväxt samt expandera varumärket internationellt.

– Denna investering i HWCG bygger på många faktorer, bland annat företagets vårdfilosofi, engagemanget för människorna de jobbar med samt företagets grund för snabb tillväxt, sade Michael Rost, VD för PNC Riverarch Capital.

– Det starka intresset för HWCG från privata aktörer visar att franchisemodellen för hemtjänster är attraktiv med en stark efterfrågan och goda betalningsflöden vilket genererar ett attraktivt resultat och kassaflöde, säger Jim Moskal, Partner på Livingstone.

Transaktionen utgör den 4:e affären inom hemtjänstsektorn genomförd av Livingstone senaste halvåret, efter aktuella transaktioner som Home HelpersInfinity HomeCare, och Option 1 Healthcare Solutions.


Dela sidan

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser