Berg Propulsion har förvärvats av Caterpillar

  • jul 2013
  • Industri
  • Säljrådgivning
  • Sverige
  • USA
  • Cross-Border USA
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstone har agerat rådgivare till ägarna vid försäljningen av Johan Walter Berg AB (”Berg Propulsion”) till Caterpillar Inc., ett bolag noterat på New York-börsen.

Berg Propulsion utvecklar, tillverkar och säljer ställbara propellrar och drivsystem för fartyg. Bolaget, som grundades 1912 och förvärvades av nuvarande ägare 1999, baserar sina produkter på världsledande ingenjörskunnande inom bland annat hydrodynamik, marin design och optimerad dimensionering. Bolaget är global marknadsledare inom medelstora ställbara propellrar där bolaget har en marknadsandel globalt överstigande 20 procent. Berg Propulsion har produktion i Sverige och Singapore, drygt 300 anställda och omsätter över SEK 1 miljard.

Livingstone har bistått ägarna till Berg Propulsion under hela försäljningsprocessen inkluderande förberedelser, presentationsmaterial, marknadskontakter med intressenter, due diligence samt slutförhandlingar.

– Intresset för Berg Propulsion under processen har varit stort. Berg Propulsions starka marknadsposition, unika kompetens och produkter kombinerat med en stark framtida potential och ett stort intresse för den marina industrin har skapat ett brett intresse bland industriella aktörer, kommenterar Kenneth Westlund, Partner på Livingstone.

Köparen är Caterpillar Inc., en global tillverkare av bland annat dieselmotorer, anläggningsmaskiner och gruvutrustning. Caterpillar Inc., med ett börsvärde om cirka USD 55 miljarder, har cirka 130 000 anställda världen över och omsätter cirka USD 66 miljarder. Genom förvärvet tillförs Caterpillar viktig strategisk och industriell kompetens samt en kompletterande produktportfölj för leverans av fullständiga drivsystem för fartyg inkluderande samtliga komponenter från dieselmotor till propeller.

Förvärvets genomförande förutsätter konkurrensmyndigheters godkännande samt sedvanliga villkor. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2013.

– Branschen för marina applikationer och tjänster är spännande och vi ser ett fortsatt stort intresse från globala aktörer för expansion och förvärv på den nordiska marknaden, enligt Thomas Karlsson Partner på Livingstone.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser