Ägarstrategi

Den dagliga ledningen av företaget lämnar ofta litet eller inget utrymme för tankar kring ägarstrategi och strukturförändringar. Det kan medföra missade möjligheter i att skapa ett optimalt bolagsvärde eller att synliggöra bolaget för eventuella köpare när frågan väl aktualiseras.

Det är här vi på Livingstone kommer in i bilden – som en oberoende rådgivare och diskussionspartner i långsiktiga ägarfrågor. Vår målsättning är att finnas med som bollplank och samarbetspartner. Det kan innebära allt från att diskutera vägval i en tillväxtstrategi, marknadspositionering eller position i värdekedjan till rådgivning i förvärvssituationer eller inte minst försäljning av det egna bolaget.

Vi på Livingstone tar utgångspunkt i bolagets strategi, möjligheter och utmaningar när vi tillsammans med dig som ägare analyserar bolagets förutsättningar och ställer det i relation till din målbild och ägarhorisont, och därefter resonerar kring en strategisk utvecklingsplan. Vår långa erfarenhet av att arbeta med den här typen av frågor och avvägningar gör att vi kan tillföra ett externt perspektiv på hur du som ägare konkret kan arbeta för att utveckla ditt bolag samtidigt som du på sikt ökar och synliggör bolagsvärdet.

För oss på Livingstone är det självklart att varje bolagssituation är unik, vårt mål är dock alltid detsamma: att baserat på förutsättningar och mål förbereda en strategi för såväl bolaget som ditt ägande som leder till en framgångsrik framtida utveckling.