Sekretesspolicy

INTRODUKTION

Välkommen till sekretesspolicyn (”Sekretesspolicyn”) från:

Livingstone Group som består av följande olika juridiska enheter:

 • Livingstone International Holdings Limited (företagsnummer 00658211); 67 Newland Street, Witham, England CM8 1AA
 • Livingstone Partners GmbH på Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Tyskland (företagsnummer HRB 60074)
 • Livingstone Partners LLC på 443 North Clark, Suite 200, Chicago, IL 60654, USA (företagsnummer 0001450143)
 • Livingstone Partners S.L. på Correos, 14, Puerta 1, 46002, Valencia (företagsnummer B97286785)
 • Livingstone Partners AB på Birger Jarlsgatan 37, Stockholm, SE-111 45, Sverige (företagsnummer 556598-7921)
 • Livingstone Partners B.V. en Apollolaan 151, Amsterdam 1077 AR, Nederländerna (CIF 50174681)
 • Livingstone Partners Korea Co. Ltd. 30 Saemunan-ro-3-gil, Daewoo Building, Unit 904, Jongno-gu, Seoul, Korea

(allmänt kallad, “Livingstone Group”). Sekretesspolicyn utfärdas på uppdrag av Livingstone Group så när vi refererar till ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i denna sekretesspolicy, refererar vi till det relevanta företaget i Livingstone Group som är ansvarig för behandlingen av din data.

Vi respekterar din integritet och har som avsikt att skydda din persondata. Sekretesspolicyn kommer att informera dig över hur Vi skyddar dina persondata när du besöker Vår webbplats på https://livingstonepartners.com (”Sidan”), oavsett var du besöker den från, och berättar för dig om du dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Sekretesspolicyn är försedd i ett skiktat format så du kan klicka dig fram till de specifika områden du ser nedan. Använd även gärna Ordlistan för att förstå innebörden av terminologin som används i denna sekretesspolicy.

 1. Viktig information och vilka vi är
 2. Datan vi samlar om dig
 3. Hur din persondata samlas
 4. Hur vi använder din persondata
 5. Offentliggörande av din persondata
 6. Internationella överföringar
 7. Datasäkerhet
 8. Datalagring
 9. Dina juridiska rättigheter
 10. Ordlista


1 VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

1.1 Syftet av denna sekretesspolicy

(a) Denna sekretesspolicy siktar mot att ge dig information om hur Vi samlar och behandlar din persondata genom användningen av webbplatsen, det inkluderar den data du ger oss genom webbplatsen när du;

 1. registrerar dig hos oss;
 2. registrerar dig för något av Våra evenemang;
 3. fyller i Vårt kontaktformulär online;
 4. skriver med Oss;
 5. tar del av vårt nyhetsbrev;
 6. köper en produkt eller tjänst; och
 7. eller tar del av en tävling.

(b) Webbplatsen är inte till för barn och Vi samlar inte med vetskap information relaterat till barn.

(c) Det är viktigt att du läser denna sekretesspolicy samt andra sekretessmeddelande eller rättvisa behandlingsmeddelande, de är till för att du ska vara helt medveten om hur och varför Vi använder din data. Dessa kan vi ibland förse under särskilda tillfällen när Vi samlar eller behandlar persondata om dig. Denna sekretesspolicy kompletterar de andra notiserna och är inte tänkt att överskrida dem.

1.2 Controller

(a) Livingstone International Holdings Limited som är en del av Livingstone Group är controllern och är ansvarig för webbplatsen.

(b) Vi har avsett en dataskyddspersonal (”DPO”) som är ansvarig för frågar som relaterar till denna sekretesspolicy. Om du har frågor om denna sekretesspolicy, inklusive begäran att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta dataskyddspersonalen (”DPO”) genom följande information:

Fullständigt namn på juridisk enhet: Livingstone International Holdings Limited
Namn eller titel av DPO: Marketing Director
E-postadress: jewusiak@livingstonepartners.com

(c) Du har rätt att lägga fram ett klagomål när som helst till informationskommitténs kontor eller till likvärdig enhet i relevant jurisdiktion (allmänt kallad ”ICO”). Vi skulle dock uppskatta chansen att hantera dina problem innan du kontaktar ”ICO”, så vänligen Kontakta oss först och främst.

1.3 Ändringar på sekretessmeddelande och din plikt att informera oss om ändringar

(a) Dataskyddslagen i den Europeiska unionen kommer att ändras den 25 maj 2018. Även fast denna sekretesspolicy visar större delen av dina rättigheter under de nya lagarna, kanske Vi inte kommer att kunna svara på vissa förfrågningar så som begäran av överföring av din persondata. Detta kommer vara fallet tills maj 2018 då Vi fortfarande jobbar på att få våra system redo för vissa av dessa förändringar.

(b) Det är viktigt att den persondata vi har om dig är korrekt och aktuell. Håll Oss gärna informerade om förändringar av din persondata under din relation med Oss.

1.4 Tredjepartslänkar

Webbplatsen kan inkludera länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller tillåter deras anslutningar kan det tillåta tredjeparter att samla eller dela information om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjeparter och är inte ansvariga för deras sekretesspolicy. När du lämnar webbplatsen uppmuntrar vi dig att läsa varje webbplats sekretesspolicy du besöker.


2 DATAN VI SAMLAR OM DIG

2.1 Persondata, eller personinformation betyder information som identifierar en individ. Det inkluderar inte data där identiteten har blivit borttagen (anonym data).

2.2 Vi kan samla, använda, behandla och överföra olika sorters persondata om dig vilket Vi grupperar som följande:

(a) ”Identitetsdata” inkluderar förnamn, mellannamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum, fotografier, arbetstitel, nationellt försäkringsnummer, ålder och kön.

(b) ”Kontaktdata” inkluderar faktureringsadress, bostadsadress, leveransadress, e-postadress, arbetsadress, namn på sociala medier, telefonnummer och faxnummer.

(c) ”Finansiell data” inkluderar bankkontoinformation;

(d) ”Transaktionsdata” inkluderar information om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster du har köpt från oss;

(e) ”Teknisk data” inkluderar IP-adress, din inloggningsdata, webbläsartyp och version, inställning för tidszon och plats, typ och version av plugin-program till din webbläsare, operativsystem och plattform, full ’Uniform Resource Locators’ klickström till, genom och från webbplatsen (inklusive datum och tid) och annan teknologi på enheter du använder med webbplatsen.

(f) ”Profildata” inkluderar ditt användarnamn och lösenord, betalningar eller beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar, produkter du tittat på eller sökt efter; sidans svarstid; nedladdningsfel; längden av besök på särskilda sidor; sidointeraktion ( t.ex. när du skrollar, klickar, musar över och metoder som används för att bläddra bort från sidan);

(g) ”Användningsdata”inkluderar information om hur du använder webbplatsen, produkter och tjänster; och

(h) ”Marknadsföring- och kommunikationsdata” inkluderar dina preferenser om mottagning av marknadsföring från oss och Våra tredjeparter samt dina kommunikationspreferenser.

2.3 Vi samlar, använder och delar Sammanställd data så som statistisk eller demografisk data för något ändamål. Sammanställd data kan hämtas från din persondata men ses inte som persondata enligt lag då denna data inte avslöjar direkt eller indirekt din identitet. Exempelvis kan Vi hämta din användningsdata för att beräkna procentuellt hur många användare brukar en särskild tjänst på webbplatsen. Dock om Vi kombinerar eller ansluter Sammanställd data med din persondata så att det kan direkt eller indirekt identifiera dig, behandlar Vi den kombinerade datan som persondata vilket vi kommer använda enligt denna sekretesspolicy.

2.4 Vi kan också samla persondata som inkluderar ”Känsliga/speciella kategorier” av persondata, så som medicinsk information.

2.5 Om du misslyckas med att ge persondata  

I de fall Vi behöver samla persondata vid lag eller genom andra villkor i ett kontrakt vi har med dig, men du misslyckas med att ge den data vi begär, då kan kontraktet vi har eller försöker skriva med dig möjligtvis inte vara genomförbart(exempelvis ge dig varor eller tjänster). I detta fall kan Vi behöva annullera produkten eller tjänsten du har med Oss. Men vi kommer att notifiera dig om detta är fallet.


3 HUR SAMLAS MIN PERSONDATA

3.1 Vi använder olika metoder för att samla data från och om dig, dessa metoder inkluderar:

(a) Direkta interaktioner. Du kan ge Oss din Identitetsdata, Kontaktdata och Finansiell data genom att fylla i formulär eller genom att skriva till Oss via brev, telefon, e-post eller annat. Detta inkluderar den persondata du förser när du:

 1. ansöker om Våra produkter eller tjänster;
 2. registrerar dig för något av Våra evenemang;
 3. skapar ett konto på vår webbplats;
 4. prenumererar till Våra tjänster eller publikationer;
 5. begär att marknadsföring ska skickas till dig;
 6. går med i en tävling, kampanj, enkät; eller
 7. ger oss feedback.

(a) Automatiserad teknologi eller interaktioner. När du interagerar med webbplatsen kan vi automatiskt samla in Teknisk data om din utrustning, saker du gör när du surfar och mönster. Vi samlar denna persondata genom cookies, serverloggar och annat liknande. Vi kan också få Teknisk data om dig när du besöker andra webbplatser som använder Våra cookies. Vänligen se Vår cookiepolicy (“Cookiepolicyn”) för mer information.

(b) Tredjeparter eller allmänt tillgängliga resurser. Vi kan få persondata om dig från diverse tredjeparter och allmänt tillgängliga resurser så som analysleverantörer, leverantörer för informations-sökning, reklamnätverk, tekniska, betalning och leveranstjänster, dataförmedlare eller sammanställare och allmänt tillgängliga resurser så som Companies House och Electoral Register baserat inom EU. Vänligen kontakta oss för att ta reda på mer om de olika tredjeparter och allmänna resurser som Vi kan få din persondata från.


4 HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONDATA

4.1 Vi använder endast din persondata när lagen tillåter oss. Oftast använder Vi din persondata i följande fall:

 1. När Vi behöver utföra det kontraktet Vi är på väg att skriva eller redan har skrivit med dig.
 2. När det är nödvändigt för Våra legitima intressen (eller de från tredjepart) och dina intressen och rättigheter inte överskrider dessa intressen.
 3. När Vi behöver följa en rättslig eller föreskrivande skyldighet.

4.2 Vänligen kontakta oss för att ta reda på mer om de olika typer av rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla din persondata.

4.3 Generellt så förlitar Vi inte oss på ditt samtycke som en rättslig grund för att behandla din persondata förutom när vi skickar ut tredjeparts direktmarknadsföring till dig via e-post eller sms. Du har rätt till att återkalla ditt samtycke till marknadsföringen när som helst genom att kontakta oss.

4.4 Till vilka ändamål vi kommer att använda din persondata

(a) Nedan visar vi en tabell på beskrivningen av alla de olika sätt Vi planerar att använda din persondata, och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra det. Vi har även identifierat vad Våra legitima intressen är där det är lämpligt.

(b) Observera att Vi kan behandla din persondata genom mer än en rättslig grund beroende på det särskilda ändamålet för användningen av din data. Vänligen kontakta oss om du behöver information om de specifika rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla din persondata där mer än en grund har skrivits i tabellen nedan.

Type of data Lawful basis for processing including basis of Legitimate Interest Retention period
To register you as a new customer (a) Identity Data

(b) Contact Data

Performance of a Contract with you 7 years
To process and deliver your order including:

(a) Manage payments, fees and charges

(b) Collect and recover money owed to Us

(a) Identity Data

(b) Contact Data

(c) Financial Data

(d) Transaction Data

(e) Marketing and Communications Data

(a) Performance of a Contract with you

(b) Necessary for Our Legitimate Interests (to recover debts due to Us)

7 years
To manage Our relationship with you which will include:

(a) Notifying you about changes to Our terms or Privacy Policy

(b) Asking you to leave a review or take a survey

(a) Identity Data

(b) Contact Data

(c) Profile Data

(d) Marketing and Communications Data

(a) Performance of a Contract with you

(b) Necessary to Comply with a Legal or Regulatory Obligation

(c) Necessary for Our Legitimate Interests (to keep Our records updated and to study how customers use Our products/services)

7 years
To enable you to partake in a prize draw, competition or complete a survey (a) Identity Data

(b) Contact Data

(c) Profile Data

(d) Usage Data

(e) Marketing and Communications Data

(a) Performance of a Contract with you

(b) Necessary for Our Legitimate Interests (to study how customers use Our products/services, to develop them and grow Our business)

2 years
To administer and protect Our business and the Site (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data) (a) Identity Data

(b) Contact Data

(c) Technical Data

(a) Necessary for Our Legitimate Interests (for running Our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise)

(b) Necessary to Comply with a Legal or Regulatory Obligation

2 years
To deliver relevant Site content and advertisements to you and measure or understand the effectiveness of the advertising We serve to you (a) Identity Data

(b) Contact Data

(c) Profile Data

(d) Usage Data

(e) Marketing and Communications Data

(f) Technical Data

Necessary for Our Legitimate Interests (to study how customers use Our products/services, to develop them, to grow Our business and to inform Our marketing strategy) 2 years
To use data analytics to improve the Site and Our products/services, marketing, customer relationships and experiences (a) Technical Data

(b) Usage Data

Necessary for Our Legitimate Interests (to define types of customers for Our products and services, to keep the Site updated and relevant, to develop Our business and to inform Our marketing strategy) 2 years
To make suggestions and recommendations to you about goods or services that may be of interest to you (a) Identity Data

(b) Contact Data

(c) Technical Data

(d) Usage Data

(e) Profile Data

Necessary for Our Legitimate Interests (to develop Our products/services and grow Our business) 2 years

4.5 Automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte din persondata för att göra automatiserade beslut.

4.6 Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig val om olika användningar av persondata, särskilt runt marknadsföring och reklam.

4.7 Erbjudanden från oss

(a) Vi kan använda din Identitetsdata, Kontaktdata, Teknisk data, Användningsdata och Profildata för att skapa en översikt på vad Vi tror att du behöver, eller vad som kan vara intressant för dig. Det här är hur vi fastställer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (Vi kallar detta för marknadsföring).

(b) Du kommer att få marknadsföring skickat till dig av Oss om du har begärt den informationen, alternativt köpt varor eller tjänster från oss. Du kan också ha gett Oss din information när du har gått med i en tävling eller registrerat dig för en kampanj, och i varje fall har du inte gjort en avanmälan från mottagningen av marknadsföring.

4.8 Tredjepartsmarknadsföring

Vi behöver ditt uttryckta anmälningssamtycke innan Vi delar din persondata med något annat företag utanför Livingstone Group för marknadsföringsändamål.

4.9 Avanmälan

(a) Du kan förfråga oss eller tredjeparter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att följa avanmälningslänkarna på de marknadsföringsmeddelanden som skickats till dig, eller genom att kontakta oss.

(b) Där kan du avanmäla dig från mottagning av dessa meddelanden, detta kommer inte att gälla för persondata du har gett oss genom köp av produkter/tjänster, produkt/tjänst-upplevelser eller andra transaktioner.

4.1 Cookies

Du kan ställa in din webbläsare att avvisa alla eller vissa cookies, eller att skicka en avisering när webbplatser är inställda att komma åt cookies. Om du avaktiverar eller avvisa cookies, observera att vissa delar av webbplatsen kommer ej vara tillgängliga eller fungera inkorrekt. För mer information om de cookies vi använder, vänligen se vår cookiepolicy.

4.11 Ändring av ändamål

(a) Vi kommer endast att använda din persondata för de ändamål Vi samlade den för, förutom om Vi anser att vi behöver använda den för en annan anledning och den anledningen är kompatibel med ursprungsändamålet. Om du vill ha en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är kompatibelt med det ursprungliga, vänligen kontakta oss.

(b) Om Vi behöver använda din persondata för orelaterade ändamål kommer Vi att notifiera dig och förklara den rättsliga grunden som tillåter Oss att göra det.

(c) Observera att Vi kan behandla din persondata utan din vetskap eller samtycke i överensstämmelse med reglerna ovan, där detta krävs eller är tillåtet enligt lag.


5 OFFENTLIGGÖRANDE AV DIN PERSONDATA

5.1 Vi kan behöva dela din persondata med parter under för de ändamål som skrivs i tabellen i paragraf 4.4 ovan.

 1. Interna tredjeparter som skrivs i paragraf 10.2(a) under.
 2. Externa tredjeparter som skrivs i paragraf 10.2(b) under.
 3. Särskilda tredjeparter skrivna i tabellen i paragraf 4.4 ovan.
 4. Tredjeparter som Vi kan välja att sälja till, överföra eller sammanfoga delar av Vår verksamhet eller Våra tillgångar. Alternativt kan Vi försöka förvärva andra företag eller sammanfoga oss med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet, då kan de nya ägarna använda din persondata på samma sätt som skrivs i denna sekretesspolicy.

5.2 Vi kräver att alla tredjeparter respekterar säkerheten av din persondata och behandlar den enligt lag. Vi tillåter inte Våra tjänsteleverantörer från tredjepart att använda din persondata för deras egna ändamål och endast tillåta dem att behandla datan för särskilda ändamål enligt Våra instruktioner.


6 INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

6.1 Vi delar din persondata inom Livingstone Group. Detta involverar överföring av din data utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”).

6.2 Vissa av våra externa tredjeparter finns utanför EEA vilket betyder att dess behandling av din persondata kan involvera en överföring av data utanför EEA. Sådana destinationer kanske inte har lagar som skyddar din information på samma sätt som i EEA.

6.3 När Vi överför din persondata utanför EEA säkerställer vi att en liknande nivå av skydd används så att det i alla fall använder ett av följande säkerhetsföreskrifter:

 1. Vi överför endast din persondata till länder som har ansetts ge en tillfredsställande nivå av skydd för persondata enligt den Europeiska kommissionen. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Tillfredsställande skydd av persondata i länder utanför den Europeiska unionen.
 2. Där Vi kan använda särskilda tjänsteleverantörer, Vi kan använda särskilda kontrakt godkända av den Europeiska kommissionen vilket ger persondatan samma skydd som den har i Europa. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: Kontraktsmall för överföring av persondata till tredje länder.
 3. Där Vi använder leverantörer i USA, Vi kan överföra data till dem om de är med i ”Privacy Shield” vilket kräver dem att ge liknande skydd till persondata som delas mellan Europa och USA. För ytterligare information, se Europeiska kommissionen: EU-US Privacy Shield.

6.4 Vänligen kontakta oss om du vill ha ytterligare information om den särskilda mekanismen Vi använder Oss av när du överför din persondata utanför EEA.


7 DATASÄKERHET

7.1 Vi har infört en lämplig säkerhetsåtgärd för att hindra din persondata att av misstag gå förlorad, förändrad, avslöjad, använd eller öppnad på ett obehörigt sätt. Vi har även begränsat åtkomsten till din persondata så att endast anställda, agenter, entreprenörer och tredjeparter som har med datan att göra får ta del av den. De kommer endast behandla din persondata enligt Våra instruktioner och de har även sekretessplikt.

7.2 Vi har infört procedurer för att hantera misstänkt intrång på persondata, vid sådana fall kommer vi notifiera dig samt övrig lämpligt regulator om intrånget då Vi krävs göra det enligt lag.


8 DATALAGRING

1.1 Vi kommer endast att lagra din persondata så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål Vi samlade den för, det inkluderar de ändamål som relaterar till lag, bokföring, eller rapporteringskrav.

1.2 För att fastställa den lämpliga lagringsperioden för persondata ser Vi över mängden, naturen och känsligheten av din persondata. Vi ser även över den potentiella risken av skada som kan ske från obehörig användning eller offentliggörande av din persondata. Därför behandlar vi din persondata och ser över om Vi kan uppfylla dessa ändamål på något sätt, även genom lämpliga juridiska krav.

1.3 Information om lagringsperioder för olika aspekter av din persondata skrivs i tabellen i paragraf 4.4 ovan.

1.4 Enligt lag behöver Vi bevara grundläggande information om Våra kunder (det inkluderar Kontaktdata, Identitetsdata, Finansiell data och Transaktionsdata) 7 år efter de slutar vara kunder. Detta är för skattrelaterade ändamål.

1.5 I vissa omständigheter kan du förfråga Oss att radera din data: se Begär radering under för ytterligare information.

1.6 I vissa omständigheter kan Vi göra din persondata anonym (då är datan inte längre associerad med dig) för undersökning eller statistikändamål, i detta fall kan Vi använda denna information obegränsat utan att meddela dig.


9 DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

9.1 Under vissa omständigheter har du rättigheter under dataskyddslagar relaterade till dina persondata. Klicka på en länk under för att ta reda på mer om dessa rättigheter:

 1. Begär åtkomst till din persondata.
 2. Begär förändring av din persondata.
 3. Begär radering av din persondata.
 4. Invända mot behandling av din persondata.
 5. Begär restriktion på behandling av din persondata.
 6. Begär överföring av din persondata.
 7. Rätt att återkalla samtycke.

9.2 Om du önskar att utöva någon av dina rättigheter skrivna i paragraf 9.1 ovan, vänligen kontakta oss.

9.3 Vanligtvis krävs ingen avgift

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till din persondata (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Dock, Vi kan ta en resonabel avgift om din begäran inte har en grund, är repetitiv eller överdriven. Alternativt kan Vi vägra att följa din begäran i dessa fall.

9.4 Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva förfråga dig om specifik information för att hjälpa Oss säkerställa din identitet och se till att du har rätt till din persondata (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att persondatan inte visas för någon annan person än den som har rätt till den. Vi kan också behöva kontakta dig för att fråga om ytterligare information relaterat till din begäran för att påskynda Vårt svar.

9.5 Tidsgräns på svar

Vi försöker att svara på alla legitima begär inom en månad. Ibland tar det längre än en månad om din begäran är särskild komplicerad eller om du har gjort flertal begär. Om detta är fallet kommer Vi att notifiera dig och hålla dig uppdaterad.


10 ORDLISTA

10.1 Rättslig grund

 1. Legitimt intresse” betyder att Vår verksamhets intresse att genomföra och hantera Vår verksamhet ger oss möjligheten att ge dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och mest säkra upplevelsen. Vi säkerställer att Vi övervägar och balanserar någon potentiell inverkan på dig (både positivt och negativt) och dina rättigheter innan Vi behandlar din persondata för våra legitima intressen. Vi använder inte din persondata för aktiviteter där Vårt intresse överskrids av inverkan på dig (förutom om Vi har ditt samtycke eller om vi annars är behövda eller tillåtna att göra så enligt lag). Du kan erhålla ytterligare information om hur Vi bedömer Våra legitima intressen mot någon potentiell inverkan på dig genom att kontakta oss.
 2. Utförandet av ett kontrakt” betyder att vi behandlar din data där det är nödvändigt för utförandet av det kontraktet du är del av, eller för att ta steg på din begäran innan vi skriver ett sådant kontrakt.
 3. ”Följa en rättslig eller föreskrivande skyldighet” betyder att vi behandlar din data där det är nödvändigt för att följa rättslig eller föreskrivande skyldigheter.

10.2 Tredjeparter

(a) INTERN TREDJEPARTER

Andra företag i Livingstone Group agerar som gemensamma controllers eller behandlare och finns i Storbritannien, Tyskland, Spanien, USA och Sverige.

(b) EXTERNA TREDEJPARTER

 1. Tjänsteleverantörer agerar som behandlare som förser IT, systemadministration, CRM-samarbete, automation av marknadsföring, marknadsundersökning, PR och kommunikationstjänster för e-post.
 2. Professionella rådgivare agerar som behandlare eller gemensamma controllers, det inkluderar advokater, bankmän, revisorer och försäkringsbolag som förser konsultation, bank-, försäkring- och bokföringstjänster.
 3. HM Intäkter & tullar, regulatorer och andra myndigheter i de relevanta jurisdiktionerna agerar som behandlare eller gemensamma controllers som kräver rapportering och behandlingsaktiviteter under särskilda omständigheter.

10.3 Dina juridiska rättigheter

Du har rätt till:

 1. Begära åtkomst till din persondata (allmänt kallad ”data subject access request”): Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av den persondata Vi bevarar om dig, som du kan granska för att se om Vi behandlar den juridiskt korrekt.
 2. Begära förändring av den persondata Vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att rätta ofullständig eller inkorrekt data Vi har om dig, dock behöver vi möjligtvis verifiera hur korrekt den nya datan du ger oss är.
 3. Begära radering av din persondata. Detta gör det möjligt för dig att förfråga oss om en radering eller borttagning av persondata om det inte finns en god anledning för Oss att fortsätta dess behandling. Du har även rätten till att förfråga Oss om en radering eller borttagning av persondata där du har framgångsrikt utövat din rätt till att invända mot behandling (se nedan), där Vi kan ha behandlat din data olovligt eller där Vi har behövt radera din persondata för att överensstämma med lokal lag. Observera dock att Vi kommer inte alltid kunna följa din begäran av radering för särskilda juridiska anledningar vilket vi kommer notifiera dig om nödvändigt.
 4. Invändning mot behandling av din persondata där Vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller de från en tredjepart) och det finns något om din särskilda situation som gör att du vill invända mot behandling då du känner att det påverkar dina rättigheter. Du kan även ha rätten att invända där Vi behandlar din persondata för marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi demonstrera att Vi har legitim grund för att behandla din information vilket överskrider dina rättigheter.
 5. Begär restriktion på behandling av din persondata. Detta gör det möjligt för dig att förfråga Oss att uppskjuta behandlingen av din persondata i följande fall: (a) om du vill att Vi säkerställer hur korrekt datan är; (b) där Vi använder datan olovligt men du vill att Vi raderar den; (c) där du vill att Vi behåller datan även fast Vi inte längre behöver den, men du vill fastställa eller utöva rättsanspråk; eller (d) du har invändigt mot Vår användning av din data men Vi behöver verifiera om Vi har överskridit legitima grunder.
 6. Begära överföring av din persondata till dig eller tredjepart. Vi kommer ge dig eller din valda tredjepart din persondata i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format. Observera att denna rätt gäller för automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till Vår användning eller där Vi har använt information för att genomföra ett kontrakt med dig.
 7. Återkalla ditt samtycke när som helst där Vi förlitar oss på samtycke för att behandla din persondata. Dock kommer detta inte ha en effekt på den lagenliga behandlingen som utförts innan du återkallade ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan Vi inte längre ge dig särskilda produkter eller tjänster. Vi kommer ge dig råd om detta är fallet när du återkallar ditt samtycke.