Miljörelaterade tjänster

Vi har omfattande erfarenhet av avfallshanteringssektorn, inklusive rådgivnings- och konsulttjänster kring bedömning av miljöpåverkan, samt planeringsprocessen för och design- och programhanteringen av avfallsanläggningar, och agerar rådgivare åt operatörer verksamma inom:

• Hantering av fast och flytande avfall
• Återvinning av papper, plast, elektronikåtervinning, bränsleåtervinning samt återvinning av byggavfall; samt
• Deponihantering

Livingstone är allmänt ansett som en av de mest erfarna rådgivarna i mid-market i USA inom avfallssektorn.