Automation och elektronik

Styr- och reglerteknik revolutionerar just nu ett stort antal konsument- och industrisektorer inklusive bärbar teknik, fordonsindustrin, olja och gas samt kemikalier. De som tillhandahåller nya funktioner till slutanvändarna som minskar drifts- och tillverkningskostnader och ökar effektiviteten och produktiviteten, vilket möjliggör förbättringar av arbetet med säkerhet, avfallshantering samt miljöpåverkan, har stått i centrum för den betydande återhämtningen för tillverkningsindustrin. Den globala marknaden för sensorer och kontrollsystem beräknas nu vara värd cirka 80 miljarder dollar och växer med 10 procent om året.

Livingstone har omfattande erfarenhet inom automatisering, styrning och elektronik från sensorsystem till transport- och industriapplikationer till integrerade styrsystem för byggnader samt kraftelektronik.

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • – För mig har det varit viktigt att hitta en investerare med värderingar som överensstämmer med den kultur vi skapat i Tele Radio. Det känns som vi med Livingstones hjälp hittat rätt.
    Bertil Görling, huvudägare, Tele-Radio