Livingstone rådgivare vid försäljningen av Vinga Hiss

Livingstone har agerat rådgivare vid försäljningen av Vinga Hiss till Motum. Sedan tidigare ingår I.T.K. och Hissgruppen i Motum-koncernen, båda bolagen med fokus på Mälardalen. Vinga Hiss är baserat i Göteborg med Västsverige som huvudmarknad och kompletterar därmed koncernens geografiska närvaro. Tillsammans med Vinga Hiss skapas en koncern som omsätter 330 miljoner kronor och har omkring 130 anställda.

Med investeringsfonden Accent Equity 2012 som huvudägare fortsätter konsolideringen av hissbranschen. Alla tre företagen som nu ingår i Motum-koncernen arbetar med nyinstallation, modernisering och service av hissar med särskilt fokus på skräddarsydda lösningar. Koncernens tillväxt är planerad att ske både organiskt, på befintliga och nya delmarknader, samt via ytterligare förvärv.

Grundarna, tillika de fem nuvarande delägarna av Vinga Hiss (Mikael Räftegård, Pontus Bengtsson, Benny Johansson, Tommy Nilsson och Tomas Andersson) kommer även fortsättningsvis att arbeta aktivt och vara delägare i Motum. Sedan tidigare är även grundarna av I.T.K. (Lars Walldén och Per Hagbergh) och Hissgruppen (Åke Carlsson) delägare i koncernen.

– Bara några månader efter den initiala investeringen i Motum-koncernen sker det första tilläggsförvärvet, säger Benny Zakrisson, styrelseordförande i Motum och industriell rådgivare till Accent Equity. Möjligheterna är goda att skapa en ännu starkare aktör på hissmarknaden med målet att erbjuda företagets kunder ännu bättre och heltäckande service.

– Förvärvet av Vinga Hiss utgör ett väsentligt komplement till de sedan tidigare ingående bolagen i Motumkoncernen, säger Ola Gunnarsson, tillträdande koncernchef i Motum. Det ligger helt i linje med Motums strategi att skapa en rikstäckande oberoende hisskoncern.

– Samgåendet med Motum-koncernen är ett mycket spännande och logiskt nästa steg i Vinga Hiss utveckling, säger Mikael Räftegård, VD och en av grundarna av Vinga Hiss. Vi ser mycket fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med systerföretag med liknande affärsmodell, filosofi och företagskultur.

– Förvärvet av Vinga Hiss är ytterligare ett tecken på den konsolidering som pågår inom hiss och fastighetsservice. Vi räknar med fler strukturaffärer under de närmaste åren, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser