Minoritetsandel i ProViva avyttras till majoritetsägaren Danone

Danone ökar sitt majoritetsägande i linje med uttalad strategi att växa inom funktionella livsmedel
  • maj 2019
  • Handel & konsument
  • Säljrådgivning

Livingstones Consumer-team har agerat rådgivare till Skånemejerier Ekonomisk Förenings styrelse vid försäljningen av en minoritetsandel i ProViva till Danone. Med grund i en långtgående relation och genom nära samarbete med bolaget, har Livingstone bidragit med välinformerad strategisk rådgivning och förhandlingstaktik under försäljningsprocessen.

Inom ramen för den ursprungliga försäljningen 2010, när Skånemejerier Ekonomisk Förening avyttrade 51 procent av ägandet i ProViva till Danone, ökar Danone nu sitt ägande i bolaget. Förvärvet är i linje med bolagets uttalade strategi att växa inom funktionella livsmedel och probiotiska produkter.

– Vi känner Christopher och teamet på Livingstone väl sedan många år, och uppskattar deras hängivna arbete för att nå ett så bra resultat som möjligt för oss och ProViva, säger Anders Rolfsson, styrelseordförande i Skånemejerier Ekonomisk Förening.

ProViva producerar s.k. funktionella drycker, som probiotiska sportdrycker, juice, yoghurt och kultiverad mjölk. Produkterna används dels av hälsomedvetna konsumenter, men även i vården vid tung bakteriedödande medicinering med antibiotika eller kemoterapi.

Danone är en världsledande livsmedelskoncern med fyra affärsområden: Essential Dairy and Plant-Based Products, Early Life Nutrition, Medical Nutrition och Waters. Produktportföljen innehåller flera funktionella livsmedel, som t.ex. växtbaserad mjölk, fermenterade mejeriprodukter och probiotika.

– Ett rent nöje att jobba med Skånemejerier och ProViva igen; vi fullföljer nu enligt den plan som lades för åtta år sedan. Otroligt kul att se hur Danone under dessa år engagerat utvecklat sitt fokus på moderna, hälsobringande livsmedel. Jag tror ProViva har helt rätt ägare i dem, säger Christopher Fägerskiöld, Partner på Livingstone.

– Det här är ett segment med fantastisk potential som fortsätter att växa i takt med att konsumenternas kunskap ökar. Produktutvecklingen är krävande i både tid och kunskap, vilket ger etablerade och erfarna bolag tydliga fördelar, säger Fredrik Fällström, Associate Director på Livingstone.

Transaktionen är en av tre på kort tid som Livingstones team fullföljer inom den högaktuella nischen funktionella livsmedel, däribland försäljningen av Tate & Lyles havreverksamhet i Kimstad till Lantmännen och försäljningen av betaglukanspecialisten Swedish Oat Fiber till Naturex.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare till Skånemejerier och advokatfirman Vinge var deras juridiska rådgivare under försäljningsprocessen.


Dela sidan

  • Vi är en långsiktig partner

    Vi står på din sida. Som din partner är vårt fokus att skapa värde på lång sikt. Vi är med när ditt företag växer, köper och säljer.
  • Vi känner Christopher och teamet på Livingstone väl sedan många år, och uppskattar deras hängivna arbete för att nå ett så bra resultat som möjligt för oss och ProViva.
    Anders Rolfsson, styrelseordförande, Skånemejerier Ekonomisk Förening

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser