Livingstone expanderar och öppnar kontor i Göteborg

  • feb 2014

Livingstone expanderar och etablerar kontor i Göteborg som ett led i bolagets fortsatta tillväxt

Efter en längre tid av ökad aktivitetsnivå inom företagsöverlåtelser av privatägda bolag i Västsverige stärker Livingstone närvaron i regionen med kontor i Göteborg. Kontoret etableras i centrala Göteborg med målsättning att ytterligare stärka Livingstone position som en betydande rådgivare i ägarstrategi och företagsförsäljningar i hela västra Sverige.

Under 2013 ökade antalet genomförda transaktioner i västra Sverige kraftigt. Andelen genomförda företagstransaktioner där det förvärvade bolaget har huvudkontor i västra Sverige uppgick under 2013 till drygt 16 procent av det totala antalet transaktioner, jämfört med just över 10 procent under 2012. Totalt sett ökade antalet transaktioner i västra Sverige med över 50 procent från 2012 till 2013.

”Planen att etablera oss i Göteborg har funnits sedan en lång tid tillbaka. Vi har redan idag ett stort antal kunder i Göteborg med omnejd, och i samband med att vi stärkt vår organisation vill vi utöka vår närvaro och vårt fokus på framgångsrika företag i hela regionen. Självklart är den ökade aktiviteten i regionen något vi också vägt in i vårt beslut”, förklarar Kenneth Westlund.

Under 2013 var Livingstone rådgivare i bl.a. försäljningen av Berg Propulsion på Hönö till Caterpillar, som gav stor uppmärksamhet i regionen, samt försäljningen av Göteborgsbaserade Vinga Hiss. Aktiviteten är fortsatt hög och för närvarande pågår arbete i ett knappt tiotal situationer i västra Sverige.

”Det finns en mängd intressanta privatägda företag i regionen och med en expansiv marknadsutsikt är intresset stort för affärer från såväl finansiella som industriella aktörer. Genom att finnas på plats lokalt är vår förhoppning att bli en än mer naturlig del i det Västsvenska näringslivet”, kommenterar Kenneth Westlund.

Dörrarna till kontoret slogs upp den 6 februari och de första kundmötena är redan bokade. ”Vår satsning har bara börjat, genom lokal närvaro hoppas vi kunna fortsätta vår expansion med fler personliga möten samt genom att skapa intressanta mötesplatser och aktiviteter för entreprenörer och företagsägare i regionen”, avslutar Kenneth Westlund.

Livingstone är en av Sveriges ledande rådgivare inom företagsförvärv och försäljningar i midmarket, dvs. företag med ett bolagsvärde från 100 MSEK till ca 2 mrd SEK. Livingstone har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser