Livingstone stärker närvaron i Skåne med kontor i Malmö

Livingstone är Sveriges ledande rådgivare inom företagsförvärv och försäljningar i midmarket, d v s företag med ett bolagsvärde från 100 MSEK till ca 2 mrd SEK. Under september öppnar bolaget kontor på Adelgatan 11 i centrala Malmö där initialt Bertil Karlsson, delägare, och Peter Stjernberg, senior advisor, samt ytterligare en medarbetare kommer att vara stationerade. Livingstone är sedan tidigare engagerade i regionen och har genom lyckade samarbeten hjälpt bland annat de Malmöbaserade företagen Sydtotal med Erling Paulson och Inredningsglas med Alf Larsson.

– Vi vill med etableringen i Malmö komma närmare nuvarande och potentiella kunder, men även för Skåne fungera som en direkt länk till de internationella kapitalmarknaderna. Regionen präglas av en positiv lokalanda som verkar för att stärka många av regionens företag – man hjälper varandra och kan investera i varandras bolag när kapital behövs för expansion. För oss är det givetvis väldigt viktigt att vara på plats och bidra till företagsutvecklingen, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.

Skåne anses vara en attraktiv region med en uppsjö av framgångsrika entreprenörer som jämfört med många andra regioner i Sverige har vågat satsa och som har etablerat relativt stora privatägda bolag. Det finns även många framgångsrika serieentreprenörer som bygger upp flera koncerner parallellt eller efter varandra.

Region Skåne ses även som en attraktiv region för industrikoncerner som ser närheten till kontinenten. Dessutom är Malmö i ökande grad intressant för ett Nordenkontor och kopplingen till Danmark och Köpenhamn nämns ofta som stora plus.

-Vi ser i Skåne en tämligen pragmatisk inställning till ägandet – företagsledare och ägare vill uppnå det bästa resultatet för bolaget. Därför är man inte heller främmande för att släppa in externa parter som private equity för att kunna satsa ytterligare och även säkra hem en del av kapitalet, säger Bertil Karlsson, kontorschef i Malmö, och fortsätter; Vi ser här att vi även kan bidra i värdeskapandet genom vår erfarenhet och vårt fokus på ett gediget förberedande av försäljningsprocessen.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser