Livingstone rådgivare till Gerdins vid försäljningen till AQ Group

Börsnoterade industrikoncernen AQ Group förvärvar Gerdins Industrial Systems från familjen Gerdin. Gerdins finns etablerat i Sverige och Polen med kunder världen över. Bolaget är en framstående leverantör av kompletta lösningar inom mekanik, kablage och system för avancerad industri.

AQ Group förvärvar Gerdins Industrial Systems för 81,5 miljoner kronor kontant, 260 000 aktier i AQ Group och en tilläggsköpeskilling baserad på 50 procent av resultatet efter skatt för 2016.

Gerdins erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster inom mekanik, kablage och system till krävande industrikunder över hela världen. Gerdins är en ledande teknikleverantör specialiserat inom sektorerna energi, infrastruktur, industri/automation och tunga fordon. Bolaget omsätter cirka 430 miljoner kronor och har cirka 450 anställda. Verksamheten bedrivs i Mjällom, Västerås och Sollefteå i Sverige samt i Starogard i Polen.

– Vi ser affären som en förstärkt möjlighet till fortsatt god utveckling av våra enheter och ett offensivt sätt att möta framtiden. Vi ser positivt på att ingå i en internationell koncern, då det medför utökade möjligheter att bredda och stärka våra kunderbjudanden och vår konkurrenskraft, säger Peter Gerdin, koncernchef på Gerdins Holding.

AQ är en ledande leverantör av produkter till krävande industrikunder med cirka 4 700 anställda i Sverige och ytterligare tio länder i Europa, Asien och Nordamerika. Bolaget är noterat på AktieTorget och omsätter 2,9 miljarder kronor.

– Syftet med affären är att utöka AQs kundbas samt att bredda vårt erbjudande inom metallbearbetning och att erhålla förstärkning inom kablagetillverkning. Gerdins har en lång historik med långsiktiga industriella ägare och företaget passar bra in i AQ, säger Claes Mellgren, koncernchef på AQ.

– Gerdins hade som målsättning att hitta en ägare med kapital och kompetens för att vidareutveckla verksamheten. Vi är glada att vi kunde hitta en bra lösning med AQ, som nu placerar Gerdins i en tydligare internationell kontext och stärker verksamheten med bland annat lågkostnadsproduktion och breddat erbjudande, säger Kenneth Westlund, Partner på Livingstone.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser