Livingstone rådgivare till Ambienta vid försäljningen av impregneringsspecialisten Oskar Nolte till Peter Möhrle Holding

Ambienta owned, Oskar Nolte, the leading manufacturer of high-performance wood coating systems for speciality applications in the furniture industry, has been acquired by Peter Möhrle GmbH & Co. KG

Livingstones Industrial-team har agerat rådgivare till Ambienta SGR, Europas största private equity-fond inriktad på hållbarhet, tillsammans med tidigare aktieägare Guido Pühse, vid deras försäljning av den tyska Oskar Nolte-koncernen till det familjeägda industriföretaget Peter Möhrle Holding.

Oskar Nolte är en ledande tillverkare inom kemisk industri med inriktning på högkvalitativa impregnerings- och lackeringssystem för möbelindustrin. Koncernen har varit ledande i att utveckla lösningsmedelsfria beläggningssystem genom att distribuera miljöeffektiva lösningar till sina kunder globalt från sin produktionsbas i Kirchlengern, Tyskland. Produkt- och tjänsteutbudet kombinerar avancerade högprestandaprodukter med hög kunskap och ekologiskt sunda tillverkningsprocesser.

Ambienta är en ledande europeisk private equity-fond med verksamhet i Milano, Düsseldorf och London, med inriktning på industriell tillväxt och investerar i företag som drivs med miljömedvetenhet. Fonden har förvaltar totalt över 500 miljoner euro. Som ett led i sin fokusering på hur hållbarheten formar kemisk industri identifierade Ambienta Oskar Nolte som nischmarknadsledare med betydande tillväxtpotential. Med Ambientas stöd har bolaget utökat sin internationella närvaro, etablerat ett nytt dotterbolag i Turkiet och ökat dess globala räckvidd. Oskar Nolte har också utnyttjat sin kärnkompetens och framgångsrikt lanserat ytterligare produkter i nya marknadssegment. Detta har diversifierat företagets kundbas ytterligare och lett till attraktiva tillväxtmöjligheter.

– Att ta ett företag till nästa nivå kan vara en utmaning. Ambienta har hjälpt till att stödja vår omvandlings- och tillväxtstrategi. Med Peter Möhrle Holding som långsiktig aktieägare ser vi fram emot att fortsätta på vår tillväxtbana som en pålitlig och innovativ leverantör till våra industrikunder. Vi ser stabilitet och ett långsiktigt tillvägagångssätt som en viktig styrka i en utmanande miljö, kommenterade Dr Arne Deussen, VD för Oskar Nolte.

Peter Möhrle Holding (PMH) är ett familjeägt industriföretag med huvudkontor i Hamburg, Tyskland. PMH är inriktat på långsiktiga investeringar i industriföretag samt fastigheter och fungerar som en pålitlig och erfaren partner. Sedan 2010 har Peter Möhrle Holding investerat direkt i sex olika bolag.

– Det har varit ett nöje och en öra att arbeta med Oskar Nolte och dess ledningsgrupp, liksom tillsammans med vår medägare Guido Pühse. Vi är stolta över Oskar Noltes framgång som den första av många Ambienta-investeringar i Tyskland och den första att avslutas. Under de senaste åren har bolaget fortsatt att expandera sin marknadsposition och framgångsrikt lanserat nya produktlinjer. Vi är övertygade om att Oskar Nolte kommer att fortsätta att växa och önskar ledningen med medarbetare allt gott för en framgångsrik framtid, kommenterade Nico Helling, Partner på Ambienta.
– Dessutom vill vi tacka Livingstone-teamet för deras enastående engagemang och stöd under hela vårt ägarskap. Deras djupa kunskap om bolaget, affärsmodellen och marknaden i sin helhet samt deras professionella processhantering och engagemang har varit avgörande för vårt förvärv och försäljning av Oskar Nolte, tillade Helling.

– Som styrelseledamot och aktieägare i Oskar Nolte GmbH i mer än 25 år har jag väglett företaget längs utvecklingen av tillväxt och expansion. Det har varit en stor upplevelse att driva verksamheten med Ambienta under de senaste tre åren och ett nöje att coacha den nya ledningsgruppen för att ta över min roll i företaget. Tillsammans har vi haft den framgång som uppnåtts genom stark försäljningsutveckling och breddning av produktportföljen. Jag önskar de nya aktieägarna och ledningsgruppen det bästa i nästa steg på Oskar Noltes resa. Visst ser jag fram emot att fortsätta att stödja och bidra till företagets utveckling i min nya roll i styrelsen, tillade Guido Pühse.

Efter försäljningen av en betydande andel till Ambienta och realiseringen av en tidigare delägares andel under 2015 var detta andra gången som Livingstone framgångsrikt agerade rådgivare till aktieägarna i Oskar Nolte.

– Det har varit ett privilegium att arbeta med Ambienta, Mr Pühse och ledningsgruppen igen efter våra många tidigare möten och därmed slutföra den långsiktiga successionsplanen för Mr. Pühse genom detta steg. Vi önskar de nya aktieägarna och ledningen all lycka till för företagets framtida tillväxt och utveckling, kommenterade Christian Grandin, Managing Partner på Livingstone.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Vi vill tacka Livingstone-teamet för deras enastående engagemang och stöd under hela vårt ägarskap. Deras djupa kunskap om bolaget, affärsmodellen och marknaden i sin helhet samt deras professionella processhantering och engagemang har varit avgörande för vårt förvärv och försäljning av Oskar Nolte.
    Nico Helling, Partner, Ambienta

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser