Livingstone rådgivare till Allgon vid förvärvet av snabbväxande satellittillverkaren Satmission

Allgon AB, satellite manufacturer acquisition

Allgon förvärvar den snabbväxande satellittillverkaren Satmission, med bas i Kalix, Norrbotten, genom köp av samtliga aktier från de nuvarande ägarna. Förvärvet är totalt Allgons fjärde och det andra i rad med Livingstone som rådgivare.

Allgon AB är en svensk företagsgrupp av nischade dotterbolag med verksamhet inom trådlös kommunikation och Internet of Things. Allgon har som mål att, genom såväl organisk expansion som strategiska förvärv, bygga en bolagsgrupp bestående av 10 – 15 bolag med en sammanlagd omsättning väl överstigande en miljard.

Satmission AB sysselsätter 10 medarbetare och tillverkar satellitutrusning för kommersiella ändamål. Bolaget har haft en kraftig tillströmning av nya kunder samt en sammantagen tillväxt på 300 procent under de senaste tre åren. Omsättningen uppgick 2016 till 25 miljoner kronor, med ett rörelseresultat om 3,5 miljoner kronor.

Satmission har utvecklat ett antal kommunikationslösningar med satellit för kommersiellt bruk. Kunderna finns dels inom media och broadcasting, dels inom områdena räddning och säkerhet, vilka står för omkring hälften av försäljningen. Ägarna utgörs idag av grundarna och de anställda, samt av Almi Invest och Startkapital i Norr.

– Allgongruppen genomför nu sitt fjärde förvärv och Satmission passar väl in med vår förvärvsstrategi att identifiera och förvärva bolag med potential att utvecklas vidare inom Allgongruppen. Satmission är på en imponerande resa och har inte minst blivit en erkänd aktör hos många kunder med potentialen att utvecklas vidare på en intressant marknad, säger Johan Hårdén, VD på Allgon.

– Livingstone har hängivet bistått oss i ytterligare en transaktion och vi är glada att ha deras stöd och vägledning. Teamet har en god förmåga att hitta fram till en tilltalande lösning för alla parter, säger Johan Hårdén, VD på Allgon.

– Vi fortsätter vårt långsiktiga samarbete med Allgon för att främja deras expansionsstrategi. Satmission är ett imponerande entreprenörsbolag med en stark position i en marknad med stor framtidspotential. Vi kommer att följa hur Satmission utvecklas inom Allgon med spänning, säger Dan Parksjö, Associate på Livingstone.

Livingstone agerade som exklusiv rådgivare till Allgon AB. Det här är det andra förvärvet Livingstone bistår Allgon vid; det första var WSI, Wireless System Integration Sweden, i September 2016.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Livingstone har hängivet bistått oss i ytterligare en transaktion och vi är glada att ha deras stöd och vägledning. Teamet har en god förmåga att hitta fram till en tilltalande lösning för alla parter.
    Johan Hårdén, VD, Allgon

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser