Livingstone genomför sin femte transaktion för vitronet

specialist manufacturer of broadband networks, vitronet Projekte GmbH

Livingstone har agerat rådgivare till ledningen av Vitronet Projekte GmbH, en specialisttillverkare av bredbandsnätverk, vid deras management buy-out uppbackad av Deutsche Beteiligungs AG:s (DBAG) expansionskapitalfond (ECF). Villkoren för transaktionen har inte offentliggjorts.

Vitronet Projekte utvecklar och bygger bredband och fiberoptiska nätverk, bolaget grundades 2001 och sysselsätter idag ca 100 anställda. Utöver planering, projektledning och löpande service omfattar bolagets verksamhet även uppbyggnad av telekomnätverk i samarbete med underleverantörer. Företaget är specialiserat på uppbyggnad av nya (FTTx) optiska fibernät samt teknisk uppgradering av befintliga nät och arbetar med företag och kommuner över hela Tyskland.

– Vi förväntar oss stark tillväxt de kommande åren och vill därför fokusera på att utveckla våra interna processer och strukturer för att tillhandahålla sofistikerade telekomtjänster till våra kunder. I DBAG har vi en erfaren partner som kan stödja oss i det, säger Thomas Simon, VD för vitronet Projekte GmbH.

Den börsnoterade Deutsche Beteiligungs AG lanserar stängda private equity-fonder och investerar tillsammans med fonderna i välpositionerade medelstora bolag med hög utvecklingspotential. Efter att ha utvidgat sina investeringskriterier för DBAG ECF förra året ger fonden även selektivt kapital till MBOs. Fondens kapitalplaceringar varierar från 10 till 30 miljoner euro. I DBAGs portfölj ingår DNSnet och Inexio, två telekomföretag som bygger och driver fiberoptiska nät och höghastighetsinternetanslutningar. Genom förvärvet av Vitronet Projekte stärker DBAG sin position inom telekomsektorn för att dra nytta av den växande bredbandsexpansionen i Tyskland.

– Vitronet Projekte GmbH drar nytta av sitt välkända varumärke och utmärkta rykte som tjänsteleverantör inom telekomsektorn. Företaget är en av få leverantörer som tillhandahåller hela utbudet av tjänster som behövs för att bygga större fiberoptiska nätverk och är en utmärkt plattform för tillväxt, säger Torsten Grede, representant för DBAGs styrelse.

– Det här är den femte transaktionen där Christian Grandin och Livingstone-teamet har varit våra rådgivare. Med sin djupa bransch- och sektorskunskap samt förståelse för vår affärsmodell skapade de en värdeökande process och bistod med utmärkt rådgivning under alla faser av transaktionen. Teamets professionalism och beslutsamhet var avgörande för att framgångsrikt slutföra transaktionen, säger Dirk Pasternack, VD för Vitronet Holding GmbH.

Vitronet Holding GmbH kommer i framtiden att koncentrera sig på sin andra affärsverksamheter i Vitroconnect GmbH där bolaget driver en ledande mäklarplattform för servicebaserade produkter på bredbandsmarknaden (vitroconnect Carrier Aggregation Platform).

– Vitronet Projekte GmbH är ett mycket attraktivt företag på en dynamisk marknad. Vi är mycket glada över att ha agerat rådgivare vid deras femte transaktion sedan 2009, inklusive tilläggsinvesteringar, kapitaltillskott och tillväxtinvesteringar med olika motparter. Under en strukturerad, konkurrenskraftig och internationell säljprocess kunde vi hitta den perfekta lösningen för aktieägarna och ledningen, kommenterade Christian Grandin, Partner på Livingstone Düsseldorf.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Det här är den femte transaktionen där Christian Grandin och Livingstone-teamet har varit våra rådgivare. Med sin djupa bransch- och sektorskunskap samt förståelse för vår affärsmodell skapade de en värdeökande process och bistod med utmärkt rådgivning under alla faser av transaktionen. Teamets professionalism och beslutsamhet var avgörande för att framgångsrikt slutföra transaktionen.
    Dirk Pasternack, VD, Watkins Hire

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser