Kinas internationella M&A-aktivitet utvecklas

I veckan rapporterades att Kinas tillväxt låg stadigt på 6,7 procent under tredje kvartalet, vilket var i linje med det målsatta intervallet 6.5–7 procent. Ekonomin utvecklades generellt stadigt och över förväntan. Lyckade ekonomiska strukturreformen har bidragit till den stabila utvecklingen, med en arbetslöshet i storstadsregioner på mindre än 5 procent.

Detaljhandeln samt privata investeringar inom högteknologi- och tjänstesektorn är de främsta drivkrafterna för den här utvecklingen. Kinesiska myndigheter stöttar moderna industrier, teknologier, affärsmodeller, produkter och tjänster, som en del i arbetet för reformkonceptet New Economy.

Som en del av detta arbete stöttar myndigheterna privata investeringar genom att införa fördelaktiga policys och förenkla myndighetsgodkännanden. Utlandsinvesteringar blir en av de viktigaste delarna för att bearbeta internationellt samarbete inom produktionskapacitet.

På grund av att de inhemska tillgångarna inte räcker till att stötta utvecklingsbehovet hos alla kinesiska företag inom New Economy, och på grund av långsam global återhämtning, ses möjligheten att anskaffa högkvalitativa bolag utomlands.

Denna makroekonomiska situation lockar välfinansierade kinesiska bolag till den globala M&A-marknaden. Under tredje kvartalet gick Kina om USA som världens största köpare av tillgångar. De senaste tre åren har vi sett tre tydliga förändringar inom kinesiska köp utomlands:

  1. Allteftersom Kina internationaliserats har den kinesiska M&A-aktiviteten gradvis skiftat från köp gjorda av statligt ägda bolag till konkurrensdrivna investeringar av privata bolag.
  2. Målmarknaderna har skiftat från Afrika och Latinamerika till utvecklade länder.
  3. Målsektorerna har skiftat från industri med överkapacitet, som energi-, mineral- och kemisk industri, till teknologi, IT, avancerad tillverkning och intelligent industri.

Kinesiska investeringar utomlands kommer att fortsätta att öka och inriktas på tillverkning, vetenskap och teknik, samt transportindustrin. Det är M&A-aktivitet utomlands som kommer att ge kinesiska bolag tillgång till nya marknader utomlands, nya teknologi och nya varumärkestillgångar. De kommer också att anpassa sig och tillämpa mer avancerade ledningsmodeller, för att kunna nå nya tillväxtplatåer och uppnå de uppsatta målen för industriell och ekonomisk utveckling.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser