Industriella sammanslagningar i fokus när finansmarknaden går på tomgång – Livingstone rådgivare vid fusionen av Albihns och Zacco

Albihns och Zacco, två av Europas ledande immaterialrättsföretag blir ett från och med den 1 juli 2009. Zaccos moderbolag i Danmark köper Albihns genom ett aktiebyte med Albihns ägare. Livingstone agerade finansiella rådgivare till Ahlbihns i nära samarbete med HumanKapital AB.

Trots det ekonomiska klimatet och riskkapitalaktörernas försiktighet som en konsekvens av den rådande marknaden ser industriella köpare bra timing för strategiska förvärv.

-Det är spännande tider nu, riskkapitalisterna tycks fortsatt något försiktiga men vi har under våren sett att de industriella spelarna tar chansen och använder sitt kapital till strategiska förvärv, industriföretagen har förbättrat sina interna processer för företagsförvärv och har en ökad beredskap att agera snabbt och med självförtroende, menar Thomas Karlsson Partner på Livingstone.

Det nya företaget Albihns.Zacco, kommer ha ca 600 anställda i sex länder; Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland och Nordamerika, och en årlig omsättning på 110 miljoner EURO. Det sammanlagda antalet konsulter kommer bli ca. 210, av vilka drygt 90 är Europeiska Patentombud, Europeiska Varumärkesombud och/eller Europeiska Mönsterombud. Företagsgruppen kommer att heta Zacco-Gruppen, dock kommer de svenska och tyska kontoren benämnas Albihns.Zacco. I övriga länder behålls samma namn som idag d v s Zacco i Danmark, Norge och Nordamerika samt Shieldmark.Zacco i Holland.

För Albihns räkning genomförde Livingstone en komplett strategisk analys av ägarnas möjligheter och tog fram sedvanligt prospekt. Efter kontakt med ett antal presumtiva partners föll valet ändå snabbt på Zacco.

– Vårt uppdrag har varit att tillsammans med Albihns hitta en väg att säkerställa Albihns som det största immaterialrättsföretaget i Europa. Både Zacco och Ahlbins har funnits i över 100 år och är välrenommerade bolag som nu tillsammans kommer att ta en unik position på marknaden, säger Thomas Karlsson och fortsätter,

-Transaktioner av den här typen är väldigt spännande, många av Albihns nyckelpersonerna är delägare och viktiga för den framtida utvecklingen. Det ställer stora krav på oss i att tydligt belysa för- och nackdelar med en affär och vilken partner bolaget väljer för att realisera sin potential, avslutar Thomas Karlsson.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser