Norska industribolaget Holta Invest förvärvar den världsledande svenska metallpulverspecialisten MPT

Livingstones internationella Industriteam har agerat rådgivare till CapMan vid försäljningen av MPT Sweden till Holta Invest, ägare till Nizi International Group. Transaktionen är resultatet av en bred konkurrensutsatt försäljningsprocess där Livingstone identifierade och utvärderade ett stort antal internationella strategiska och finansiella köpare.

MPT är en världsledande leverantör av metallpulver för svets- och metallegeringsindustrierna. Bolaget har huvudkontor i Ekshärad och arbetar med kunder i fler än 40 länder.

MPT förvärvades av CapMan 2009 och har sedan dess etablerat en stabil position inom sin sektor, expanderat till nya marknader, såväl som breddat sitt produktutbud för befintliga kunder. Holta Invest kommer som ny ägare tillföra kunskap från tidigare investeringar i sektorn och bidra till MPT:s fortsatta tillväxt, i linje med ledningens vision.

– Vi nådde ett lyckat slutresultat för alla inblandade parter med Livingstones hjälp. Deras internationella team bidrog med omfattande erfarenhet från metall- och gruvsektorn och visade stor förståelse för MPT:s affärsmodell och marknader. De navigerade skickligt det internationella köparlandskapet och introducerade flera kontaktpunkter mot köparnas organisationer, säger Tobias Karte, Investment Director på CapMan Buyout och ansvarig för investeringen i MPT.

Holta Invest är ett privatägt norskt investmentbolag som gör långsiktiga investeringar i utvalda industrier där Holta har expertkunskap. MPT kommer att passa in väl med metallverksamheten i Nizi International Group, där Chemalloy ingår, en ledande leverantör av specialiserade metallpulver till den nordamerikanska svetsindustrin. Förvärvet av MPT är ett viktigt steg i Nizi Groups strategi att skapa ökat mervärde för sina kunder.

– Det finns många premiumtillverkare och -leverantörer av metallrelaterade produkter i Sverige och Norden, som fortsätter att vara mycket attraktiva för internationella investerare. Nordiska metallbolag är inte bara kända för att vara välskötta och högpresterande, utan även innovativa när det gäller hållbarhet och andra områden som investerare lägger vikt vid idag, säger Mike Jenny, Managing Director på Livingstone.

I den intensiva konkurrens som råder på M&A-marknaderna idag, är lokal närvaro avgörande för att hitta och utvärdera investeringsmöjligheter runt om i världen. Livingstones närvaro i Stockholm skapar ojämförlig tillgång till den nordiska marknaden, som kan ge en stor fördel till både privatägda bolag och investerare.

– Den här transaktionen är ytterligare ett exempel på hur Livingstones internationella team med djup sektorexpertis samarbetar över gränserna. Vi har bidragit med tillgång till det internationella köparlandskapet och levererat integrerad projektledning till vår kund, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.

Transaktionen stärker Livingstones track record som en internationell rådgivare i metallsektorn, efter tidigare affärer som försäljningen av John Crane Bearings Business (US/DE) till Miba (AUT), försäljningen av Metal & Waste Recycling (UK) till European Metal Recycling (UK), och försäljningen av Tennessee Valley Recycling (US) till SA Recycling (US).

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Baker McKenzie var juridisk rådgivare till CapMan i försäljningsprocessen.


Dela sidan

Kontaktpersoner

  • WE ARE Unrelenting Advocates

    We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
  • Vi nådde ett lyckat slutresultat för alla inblandade parter med Livingstones hjälp. Deras internationella team bidrog med omfattande erfarenhet från metall- och gruvsektorn och visade stor förståelse för MPT:s affärsmodell och marknader. De navigerade skickligt det internationella köparlandskapet och introducerade flera kontaktpunkter mot köparnas organisationer.
    Tobias Karte, Investment Director på CapMan Buyout, Capman

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser