Comfort Audio har förvärvats av Sonova AG

  • jun 2014

Stäfa, Schweiz, 16 Juni 2014

Sonova Holding AG och Comfort Audio i Halmstad AB (Sverige) meddelar idag att Sonova förvärvar 100 % av aktierna i Comfort Audio. Comfort Audio är specialiserade på utveckling, tillverkning och distribution av innovativa hörselhjälpmedel. Comfort Audios hörselhjälpmedel är särskilt avsedda att assistera personer med hörselnedsättning i utmanande hörselmiljöer som till exempel under möten i arbetslivet eller i skolan, och kompletterar Sonovas breda produktportfölj av trådlösa och icke-trådlösa lösningar. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Parterna har valt att hålla transaktionsvillkoren konfidentiella.

Comfort Audio har cirka 90 anställda, huvudsakligen i Sverige, och har ett starkt distributionsnätverk i Skandinavien. Bolaget är även etablerat på andra europeiska marknader och i USA. Under 2013 omsatte Comfort Audio SEK 143 miljoner (CHF 19 miljoner). Comfort Audios elegant designade produkter och lösningar är utformade för att optimera komforten för användaren. Sonova har för avsikt att behålla huvudkontoret i Halmstad samt att signifikant bredda Sonovas produktportfölj och marknadstäckning.

Sonovas VD, Lukas Braunschweiler, kommenterar: “Comfort Audio är ett mycket attraktivt tillskott till vår avancerade produktportfölj av lösningar för personer med nedsatt hörsel. Comfort Audios välutvecklade lösningar och teknologi kommer tillsammans med en kompetent ledning bidra med ett stort värde till Sonova.” Comfort Audios VD, Mats Dörring välkomnar de nya ägarna och säger: “Sonova är definitivt den bästa ägaren för Comfort Audio. Vår verksamhet kommer att dra stor fördel av Sonovas globala distributionsnätverk och marknadsledande utvecklingskapacitet.”

Kontaktuppgifter:
Sonova Investor Relations
Thomas Bernhardsgrütter
Telefon +41 58 928 33 44
Mobil +41 79 618 28 07
E-Mail thomas.bernhardsgruetter@sonova.com

Sonova Media Relations
Michael Isaac
Telefon +41 58 928 33 24
Mobil +41 79 420 29 56
E-Mail michael.isaac@sonova.com

Comfort Audio CEO
Mats Dörring
Telefon +46 35 260 16 29
Mobil +46 73 687 86 55
E-Mail mats.dorring@comfortaudio.com

Disclaimer
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som inte lämnar någon garanti för framtida prestationer. Dessa uttalanden är gjorda baserat på ledningens syn och antaganden om framtida händelser och affärsprestationer vid tidpunkten för uttalandena. De är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer inkluderande, men inte begränsat till, framtida globalt ekonomiskt klimat, växelkurser, lagbestämmelser, marknadsförhållanden, konkurrenters verksamheter samt andra faktorer utanför Sonovas kontroll. Skulle en eller flera av dessa risker eller osäkerhetsfaktorer materialiseras eller underliggande antaganden visa sig vara felaktiga, kan det faktiska utfallet skilja sig väsentligt från det förutsedda eller förväntade. Varje framtidsinriktat uttalande talar endast för det datum uttalandet skedde, och Sonova åtar sig inte att offentligt uppdatera eller revidera något av de framtidsinriktade uttalandena, med undantag för vad som krävs enligt lag.

Om Sonova
Sonova Holding AG med huvudkontor i Stäfa, Schweiz, är en ledande tillverkare av innovativa hörsellösningar. Koncernen bedriver verksamhet genom de huvudsakliga varumärkena Phonak, Unitron, Advanced Bionics och Connect Hearing. Sonova erbjuder sina kunder en av de mest omfattande produktportföljerna på marknaden – från hörselinstrument till cochleaimplantat till trådlösa kommunikationslösningar. Koncernen, som grundades 1947, är etablerad i över 90 länder över hela världen och har över 9 000 dedikerade anställda. Under 2013/2014 omsatte Sonova CHF 2 miljarder med en nettovinst om CHF 347 miljoner. Genom att stödja ”Hear the World Foundation”, strävar Sonova efter sin vision av en värld där alla kan njuta av att höra bra och därmed leva ett liv utan begränsningar.
För ytterligare information, vänligen besök www.sonova.com och www.hear-the-world.com.

Sonovas aktie (ticker symbol: SOON, Security no: 1254978, ISIN: CH1012549785) har varit noterade på SIX Swiss sedan 1994. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.

Om Comfort Audio
Comfort Audio i Halmstad AB med huvudkontor i Halmstad, Sverige, utvecklar, tillverkar och distribuerar hörselhjälpmedel för personer med nedsatt hörsel. Produkterna karaktäriseras av innovation och flexibilitet och är utvecklade för såväl arbetsliv, skola och offentlig miljö som privatliv. Produkterna utvecklas med individens behov i fokus och utifrån en vilja att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Comfort Audio grundades 1994 och är idag etablerat i fem europeiska länder, inkluderande huvudkontoret i Sverige, samt i USA. Bolaget har cirka 90 anställda och omsatte under 2013 omkring 143 miljoner SEK.
För ytterligare information, vänligen besök www.comfortaudio.com.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser